Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2015, s. 704-709
Dorota Daniewska, Katarzyna Chmiel-Majewska, Tomasz Żelek, *Ryszard Gellert
Stężenia magnezu w surowicy pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami w jednym ośrodku
Magnesium plasma concentration in haemodialysis patients treated at a single dialysis unit
Department of Nephrology and Internal Medicine, Center of Postgraduate Medical Education, P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Ryszard Gellert, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Zaburzenia gospodarki magnezowej są częste u chorych dializowanych, a jednak stężenie magnezu jest rzadko monitorowane w tej grupie chorych. Opisano wiele niekorzystnych konsekwencji niedoboru magnezu, natomiast w grupie chorych dializowanych wyższe stężenia magnezu korelują z mniejszą śmiertelnością i chorobowością.
Cel pracy. Zbadanie retrospektywnie stężenia magnezu oraz próba znalezienia czynników mogących na nie wpływać, w populacji dorosłych osób dializowanych w dużym ośrodku dializ w Warszawie.
Materiał i metody. Retrospektywne badanie obserwacyjne. Z bazy danych wszystkich pacjentów przewlekle dializowanych wyekstrahowano wyniki pierwszych oznaczeń stężenia magnezu w surowicy w okresie 01.01.2015 -3 0.03.2015.
Wyniki. Zbadano 168 pacjentów dializowanych przy użyciu płynu dializacyjnego ze stężeniem magnezu 0,5 mmol/l. Średnie stężenie magnezu w surowicy wynosiło 0,87 ± 0,114 mmol/l.
U 3 (1,78%) osób stwierdzono hipomagnezemię, a u 22 (13,09%) łagodną, nieprzekraczającą 1,3 mmol/l hipermagnezemię. U 56 pacjentów spośród 143 z normomagnezemią (38,5%) stężenie magnezu było niższe niż 0,83 mmol/l. Stężenie magnezu było znamiennie niższe w grupie osób z cukrzycą.
Stwierdzono korelację pomiędzy stężeniem magnezu w surowicy a stężeniem kreatyniny i nPCR, a nie stwierdzono jej pomiędzy stężeniem magnezu i Kt/V, co sugeruje, że stan odżywienia chorego wpływa na to stężenie silniej niż dawka dializy.
Wnioski. W świetle danych wskazujących na niekorzystne efekty hipomagnezemii i korzystne efekty wyższych stężeń magnezu u osób dializowanych, wydaje się, że należy monitorować stężenie magnezu u pacjentów dializowanych i zapobiegać jego niedoborom, szczególnie w grupie osób niedożywionych, z małą masą mięśniową i z cukrzycą.
Summary
Introduction. Mineral disorders are common in dialysed people, but serum magnesium concentration is only seldom monitored in this group of patients. The negative consequences of magnesium deficiency are proved, and in dialysed patients higher concentration of magnesium correlates with lower mortality and morbidity.
Aim. Retrospective examination of plasma concentrations of magnesium determined in adult patients dialysed in one big dialysis unit in Warsaw, and evaluation of some factors that could influence or determine its concentration.
Material and methods. Retrospective observational study – the results of the first plasma magnesium concentration measured between January 1, and June 30, 2015 in all patient on chronic haemodialysis therapy were extracted from the database.
Results. We examined 168 patients dialysed with the use of dialysis fluid magnesium concentration of 0.5 mmol/l. The mean magnesium plasma concentration was 0.87 ± 0.114 mg/dl. In 22 patients (13.09%) mild hypermagnesaemia (not above 1.3 mmol/l) and in 3 patients hypomagnesaemia (1.78%) were diagnosed. In 56 out of 143 patients (38.5%) with normomagnesaemia, the serum magnesium concentration was lower than 0.83 mmol/l. Serum magnesium concentration was significantly lower in patients presenting with diabetes.
There was statistical correlations between plasma concentration of magnesium and creatinine (r = 0.47), and nPCR (r = 0.3, p < 0.001), but not with the Kt/V, which suggests that nutrition has stronger impact on magnesium concentration than dialysis dose.
Conclusions. Since hypomagnesaemia is harmful, and mild hypermagnesaemia seems to pose no danger to dialysed patients and could be even protective, serum magnesium concentration should be monitored in these patients to avoid magnesium deficiency, especially in malnourished patients, those with small muscle mass or with diabetes.Introduction
Magnesium is the second most abundant cation in the intracellular space and the fourth most abundant in the body. Magnesium is essential in many important biochemical reactions, including all ATP transfer reactions. Disorders of magnesium homeostasis are common in dialysis patients but magnesium does not receive much attention from most clinicians taking care of these patients.
In general population and in the CVD patients’ hypomagnesaemia is a significant predictor of increased cardiovascular morbidity and mortality, favours the reduction of HDL and the increase of LDL and TG, increases oxidative stress and inflammation, platelet aggregation and insulin resistance (1). To the contrary, higher magnesium levels are correlated with better outcomes (2, 3). Dietary magnesium intake was inversely associated with mortality risk in people at high risk of cardiovascular disease (4) and in general population (5). Because of beneficial effect of magnesium on the cardiovascular mortality risk reduction and the incidence of diabetes mellitus, it is suggested that lower limit of normal plasma magnesium concentration should be increased from 1.7 to 2 mg/dl (0.7 and 0.83 mmol/l, respectively).
In people with CKD magnesium balance is related to diminished excretion by the kidneys, depressed intestinal magnesium absorption due to a deficiency of active vitamin D (6), poor nutrition, acidosis and the following reduced absorption, and drugs: diuretics, proton pump inhibitors or phosphate binders (7, 8).
In dialysed patients the important additional determinant of magnesium balance is magnesium concentration in the dialysate. In spite of lack of kidney function, in people on dialysis magnesium concentration in plasma could be normal, below or above normal.
A number of investigations conducted during the last 15 years showed beneficial effect of magnesium in preventing vascular calcification in vitro and in vivo in animal studies, and the deleterious effect of hypomagnesaemia (9-11). Increased magnesium levels in dialysed patients in comparison to lower levels are correlated with better outcomes including mortality (2, 3). A convincing proof that supplementation of magnesium, or administration it in order to increase its level is save and beneficial health-wise is unfortunately lacking. The biggest anxiety concerns the incidence of hypermagnesaemia in HD patients and it’s influence on patient status, especially on bone metabolism. However, it is reasonable to avoid hypomagnesaemia in that special group of patients, and to monitor its concentration on regular basis.
Aim
We decided to examine retrospectively the plasma concentrations of magnesium determined in dialysed patients in one big dialysis unit in Warsaw, and to evaluate some factors that could influence or determine its concentration.
Material and methods
The results of first magnesium plasma concentration determined between January 1, and June 30, 2015 were extracted from the database. All of the 168 patients on chronic RRT program due to end stage renal disease, dialysed in the ambulatory Warsaw dialysis unit-Diaverum were included into the study – there were 72 women (42.86%) and 96 men (57.14%).
All patients were dialysed with the use of dialysis fluid magnesium concentration of 0.5 mmol/l. Dialysate flow was fixed for all patients at 500 ml/min. Most patients – 85%, were dialysed with calcium dialysate concentration of 1.25 mmol/l, and 15% with 1.5 mmol/l.
Statistical analysis
Statistical analyses were performed using STATISTICA v 12 statistical software, using correlation tests and multiple regression analysis.
All reported P values were 2-sided, and values of P < 0.05 were considered statistically significant. Analysis of the correlation between magnesium and BMI, BSA, nPCR, creatinine, and urea was performed.
Results
In 168 patients the median age was 68 years: 73 years for women, and 65 for men. The causes of renal disease are presented in table 1. The anthropometric, nutritional and dialysis efficacy indices are given in table 2.
Table 1. Causes of chronic haemodialysis in the cohort studied.
ESRD cause
Diabetes20.83%
Glomerulonephritis 17.26%
Hypertension/angiosclerosis17.26%
Interstitial nephritis10.12%
Autosomal dominant polycystic kidney disease4.76%
Other 7.14%:
– familiar nephropathy,
– granulomatosis with polyangiitis,
– myeloma multiplex,
– amyloidosis,
– haemolytic-uremic syndrome,
– kidney cancer
Not known19.05%
Table 2. The anthropometric and nutritional indicators, and dialysis efficacy data.
Parameters measuredMeanSD
Height [cm]163.710.40
BMI [kg/m2] 26.355.512
Body surface area [m2] 1.790.222
Body mass increase between treatments [%] 2.11.41
RR systolic [mmHg]137.723.63
RR diastolic [mmHg]75.413.79
MAP [mmHg]96.1815.302
Duration of treatment (months) 33.633.53
Weekly time of treatment (min)736.859.66
Time of one treatment (min) 247.212.19
Blood flow [mL/min] 337.424.02
EPO [U/week]46121796.5
URR 0.7190.090
Kt/V 1.520.361
Ca-S [mmol/L] 2.120.166
PHOS-S [mmol/L] 1.710.448
PTH-S [pg/mL] 385.8274.72
EPO – erythropoietin, Ca-S – serum calcium prior to HD session, PHOS-S – serum phosphate prior to HD session, PTH-S – intact parathormone

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Qu X, Jin F, Hao Y et al.: Magnesium and the Risk of Cardiovascular Events: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One 2013; 8(3): e57720.
2. Sakaguchi Y, Fujii N, Shoji T et al.: Magnesium modifies the cardiovascular mortality risk associated with hyperphosphatemia in patients undergoing hemodialysis: a cohort study. PLoS One 2014 Dec 29; 9(12): e116273.
3. Meema HE, Oreopoulos DG, Rapoport A: Serum magnesium level and arterial calcification in end-stage renal disease. Kidney Int 1987; 32: 388-394.
4. Guasch-Ferrè M, Bulló M, Estruch R et al.: Dietary magnesium intake is inversely associated with mortality in adults at high cardiovascular disease risk. J Nutr 2014; 144: 55-60.
5. Del Gobbo LC, Imamura F, Wu JH et al.: Circulating and dietary magnesium and risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr 2013; 98: 160-173.
6. Brannan PG, Vergne-Marini P, Pak CY et al.: Magnesium absorption in the human small intestine. Results in normal subjects, patients with chronic renal disease, and patients with absorptive hypercalciuria. J Clin Invest 1976; 57: 1412-1418.
7. Misra PS, Alam A, Lipman ML, Nessim SJ: The relationship between proton pump inhibitor use and serum magnesium concentration among hemodialysis patients: a cross-sectional study. BMC Nephrol 2015; 16: 136.
8. Alhosaini M, Walter JS, Singh S et al.: Hypomagnesaemia in hemodialysis patients: role of proton pump inhibitors. Am J Nephrol 2014; 39: 204-209.
9. Gorgels TG, Waarsing JH, de Wolf A: Dietary magnesium, not calcium, prevents vascular calcification in a mouse model for pseudoxanthoma elasticum. J Mol Med (Berl.) 2010; 88: 467-475.
10. Louvet L, Buchel J, Steppan S et al.: Magnesium prevents phosphate-induced calcification in human aortic vascular smooth muscle cells. Nephrol Dial Transplant 2013; 28: 869-878.
11. Neven E, De Schutter TM, Dams G et al.: A magnesium based phosphate binder reduces vascular calcification without affecting bone in chronic renal failure rats. PLoS ONE 2014; 9: e107067.
12. Katopodis KP, Koliousi EL, Andrikos EK et al.: Magnesium homeostasis in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis: role of the dialysate magnesium concentration. Artif Organs 2003; 27: 853-857.
13. Gonella M, Buzzigoli G, Bencivelli W et al.: The determination of whole blood magnesium concentrations in uremics on chronić dialysis. Nephron 1981; 28: 88-89.
14. Nilsson P, Johansson SG, Danielson BG: Magnesium studies in hemodialysis patients before and after treatment with low dialysate magnesium. Nephron 1984; 37: 25-29.
15. Kelber J, Slatopolsky E, Delmez JA: Acute effects of different concentrations of dialysate magnesium during high-efficiency dialysis. Am J Kidney Dis 1994; 24: 453-460.
16. Liu F, Zhang X, Qi H et al.: Correlation of serum magnesium with cardiovascular risk factors in maintenance hemodialysis patients – a cross-sectional study. Magnes Res 2013; 26: 100-108.
17. Markaki A, Kyriazis J, Stylianou K et al.: The role of serum magnesium and calcium on the association between adiponectin levels and all-cause mortality in end-stage renal disease patients. PLoS One 2012; 7: e52350.
18. Barbagallo M, Belvedere M, Dominguez LJ: Magnesium homeostasis and aging. Magnes Res 2009; 22: 235-246.
19. Ford ES, Mokdad AH: Dietary magnesium intake in a national sample of US adults. J Nutr 2003; 133: 2879-2882.
20. Mather HM, Levin GE: Magnesium status in diabetes. Lancet 1979; 1: 924.
21. Ramadass S, Basu S, Srinivasan AR: SERUM magnesium levels as an indicator of status of Diabetes Mellitus type 2. Diabetes Metab Syndr 2015; 9: 42-45.
22. Lecube A, Baena-Fustegueras JA, Fort JM et al.: Diabetes Is the Main Factor Accounting for Hypomagnesaemia in Obese Subjects. PLoS One 2012; 7: e30599.
23. Corsonello A, Ientile R, Buemi M et al.: Serum ionized magnesium levels in type 2 diabetic patients with microalbuminuria or clinical proteinuria. Am J Nephrol 2000; 20: 187-192.
24. Corica F, Corsonello A, Ientile R et al.: Serum ionized magnesium levels in relation to metabolic syndrome in type 2 diabetic patients. J Am Coll Nutr 2006; 25: 210-215.
25. He K, Liu K, Daviglus ML et al.: Magnesium intake and incidence of metabolic syndrome among young adults. Circulation 2006; 113: 1675-1682.
26. Humphries S, Kushner H, Falkner B: Low dietary magnesium is associated with insulin resistance in a sample of young, nondiabetic Black Americans. Am J Hypertens 1999; 12: 747-756.
27. Matsunobu S, Terashima Y, Senshu T et al.: Insulin secretion and glucose uptake in hypomagnesaemic sheep fed a low magnesium, high potassium diet. J Nutr Biochem 1990; 1: 167-171.
28. Balon TW, Gu JL, Tokuyama Y et al.: Magnesium supplementation reduces development of diabetes in a rat model of spontaneous NIDDM. Am J Physiol 1995; 269: E745-E752.
29. Longstreet DA, Heath DL, Vink R: A potential link between magnesium intake and diabetes in Indigenous Australians. Med J Aust 2005; 183: 219-220.
30. Kao WH, Folsom AR, Nieto FJ et al.: Serum and dietary magnesium and the risk for type 2 diabetes mellitus: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Arch Intern Med 1999; 159: 2151-2159.
31. Alabd MA, El-Hammady W, Shawky A et al.: QT Interval and QT Dispersion in Patients Undergoing Hemodialysis: Revisiting the Old Theory. Nephron Extra 2011; 1: 1-8.
32. Kyriazis J, Kalogeropoulou K, Bilirakis L: Dialysate magnesium level and blood pressure. Kidney Int 2004; 66(3): 1221-1231.
33. Lacson E Jr, Wang W, Ma L, Passlick-Deetjen J: Serum Magnesium and Mortality in Hemodialysis Patients in the United States: A Cohort Study. Am J Kidney Dis 2015; 16 [Epub ahead of print].
otrzymano: 2015-09-02
zaakceptowano do druku: 2015-09-26

Adres do korespondencji:
*Ryszard Gellert
Department of Nephrology and Internal Medicine Center of Postgraduate Medical Education P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-06
nefro@bielanski.med.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 10/2015: