Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2019, s. 88-91 | DOI: 10.25121/NP.2019.23.2.88
Milena Król, Jagoda Dolecka, Julia Zatońska, Michał Romiszewski, *Katarzyna Pawelec
Zaawansowany proces nowotworowy u chłopca z pierwotnym guzem germinalnym jądra – opis przypadku
Advanced cancer in teenage boy with primary germ cell tumor of the testis – case study
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Summary
Testicular cancers (germ cell tumors) are rarely diagnosed in patients below eighteen years old. The low occurrence rate may decrease the alertness of the physicians. In consequence, the cancer is detected late and most young patients are referred to oncological wards with an advanced cancer stage. The article describes the case of a young patient who looked for medical consultation due to non-specific symptoms like: diarrhea, weakness and vision disorder. Diagnostic tests revealed the germ cell tumor with metastasis to liver, lungs and brain. The diagnosis was established in an advanced cancer stage, which severely reduced the chance of a successful treatment and put the patient life at risk. The case is being reviewed to increase the awareness of the testicular cancer amongst physicians of all specialties because the illness can be treated effectively if it is diagnosed very early.Wstęp
Nowotwory jądra należą do guzów germinalnych, wywodzących się z pierwotnych komórek płciowych na różnych etapach ich różnicowania. Guzy te są rzadko rozpoznawanymi nowotworami wieku dziecięcego w Polsce, rocznie rejestrowanych jest 40-90 przypadków u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (1). Nowotwory germinalne jadra najczęściej dają przerzuty do płuc, wątroby, węzłów chłonnych, mózgu i kości. Głównymi objawami tych nowotworów są: niebolesne powiększenie jądra, uczucie wzrostu ciężaru jądra, wyczuwalny twardy guz. Niestety młodzi chłopcy często bagatelizują pierwszy objaw, jakim jest niebolesne powiększenie jądra, lub wstydzą się zgłosić do lekarza. Dlatego nowotwory jąder są często rozpoznawane w stadium wysokiego zaawansowania z licznymi przerzutami, co zdecydowanie pogarsza rokowanie. W artykule przedstawiono przypadek chłopca, u którego nowotwór jądra został rozpoznany w stadium uogólnionym, z licznymi powikłaniami, co zwiane było z opóźnioną diagnozą.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wojciechowska U, Didkowska J: Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; http://onkologia.org.pl/nowotwory-dzieci-germinalne/.
2. Huyghe E, Muller A, Mieusset R et al.: Impact of diagnostic delay in testis cancer: results of a large population based study. Eur Urol 2007; 52: 1710-1716.
3. Pypno W: Rak jądra. Post. Nauk Med 2014; 1: 64-65.
4. Pawlicki M, Siedlecki P: Nowotwory układu moczowo-płciowego. [W:] Krzakowski M (red.): Onkologia kliniczna. Tom II. Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2006: 912-942.
5. Czernek U: Nowotwory jądra. [W:] Kordek R (red.): Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. III. Via Medica, Gdańsk 2007: 267-270.
6. Szmyd K: Guzy germinalne. [W:] Chybicka A (red.): Od objawu do nowotworu. Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009: 153-155.
7. Korzon M, Popadiuk S: Guzy germinalne. [W:] Chybicka A, Sawicz-Birkowska K (red.): Onkologia i hematologia dziecięca. PZWL, Warszawa 2008: 415-425.
8. Frazier AL, Rumcheva P, Olson T et al.: Application of the adult international germ cell classification system to pediatric malignant non-seminomatous germ cell tumors; a report from the Children’s Oncology Group. Pediatr Blood Cancer 2008; 50: 746-751.
otrzymano: 2019-05-28
zaakceptowano do druku: 2019-06-10

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Pawelec
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-94-83
katarzyna.pawelec@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria