Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - New Medicine 4/2019, s. 127-134 | DOI: 10.25121/NewMed.2019.23.4.127
Jolanta Jadczyszyn, Karolina Raczkowska-Łabuda, *Lidia Zawadzka-Głos
Congenital cholesteatoma of the middle ear in children: a hidden pathology
Perlak wrodzony ucha środkowego u dzieci ? utajona zmiana chorobowa
Department of Paediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Perlak wrodzony jest rzadko występującą zmianą ucha środkowego u dzieci. Aby zakwalifikować zmianę chorobową jako perlaka wrodzonego muszą być spełnione odpowiednie kryteria kliniczne.
Cel pracy. Przedstawienie pacjentów z perlakiem wrodzonym hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM w latach 2018-2019, u których zmiana została wykryta przypadkowo w badaniu pediatrycznym i laryngologicznym, przebiegała skrycie za niezmienioną błoną bębenkową, nie dając żadnych objawów klinicznych.
Materiał i metody. U pacjentów przeprowadzono dokładny wywiad laryngologiczny, badanie mikrootoskopowe i badanie słuchu. W wykonanym przedoperacyjnym badaniu tomografii komputerowej kości skroniowej dokonano analizy rozległości zmian w obrębie ucha środkowego. U wszystkich pacjentów wykonano jednoetapowy zabieg operacyjny z usunięciem zmian z ucha środkowego, a następnie oceniono wynik słuchowy i rezultaty po przeprowadzonej operacji.
Wyniki. U dwóch pacjentów śródoperacyjnie stwierdzono masy perlaka w przednio-górnej części jamy bębenkowej i okolicy trąbki Eustachiusza, u jednego pacjenta perlak wypełniał całe mezotympanum. U pacjentów nie stwierdzono zmian zapalnych w obrębie komórek i jamy wyrostka sutkowego. W dotychczasowej obserwacji nie stwierdzono wznowy perlaka.
Wnioski. 1. Perlaki wrodzone u dzieci są najczęściej wykrywane przypadkowo i zlokalizowane w przednio-górnym kwadrancie jamy bębenkowej. 2. Perlak wrodzony jest zmianą wolno rosnącą i rozwija się za niezmienioną błoną bębenkową. 3. Rozpoznanie opiera się o badanie mikrootoskopii. 4. Jedyną metodą leczenia jest operacyjne usunięcie zmiany.
Summary
Introduction. Congenital cholesteatoma is a rare middle ear pathology in children. An abnormality can be classified as congenital cholesteatoma if it meets certain clinical criteria.
Aim. To present patients with congenital cholesteatoma hospitalised at the Department of Paediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018-2019 in whom the abnormality was detected incidentally during paediatric and ENT examination. The disease was hidden behind an intact tympanic membrane with no clinical symptoms.
Material and methods. A thorough ENT history was taken and microotoscopy and a hearing test were conducted. Preoperative computed tomography of the temporal bone was performed to assess the extent of the pathology in the middle ear. A single-stage surgical procedure was performed in all the patients to remove the pathological growths from the middle ear. Subsequently the patients’ hearing and surgical outcomes were evaluated.
Results. During surgery, in two patients cholesteatoma masses were found in the anterosuperior part of the tympanic cavity and in the Eustachian tube area; in one patient, the growth filled the whole mesotympanum. No inflammatory lesions were found in the mastoid cells and antrum. No cholesteatoma recurrence has been found found in follow-up to date.
Conclusions. 1. Congenital cholesteatoma in children is most often detected accidentally and localized in the antero-upper quadrant of the tympanic cavity. 2. Congenital cholesteatoma is a slow-growing lesion and develops behind the unchanged eardrum.3. Diagnosis is based on microotoscopy. 4. The only method of treatment is surgical removal of the lesion.Introduction
A cholesteatoma, also known as pearly tumour, is a tissue mass composed of matrix, i.e. deposits of keratinised epithelium, keratin, cholesterol crystals and a capsule built of keratinising stratified squamous epithelium. The mass develops at an abnormal anatomical location in the middle ear. Otitis media with cholesteatoma in children can involve acquired cholesteatoma or, much less frequently, congenital cholesteatoma. Congenital cholesteatoma accounts for approximately 2-28% of all cholesteatomas in children (1-3). Congenital cholesteatoma was first described by House in 1953 (4). In 1965, Derlacki and Clemis proposed clinical criteria for this pathology (5). These initial diagnostic criteria were modified by Levenson et al. (6) who regarded a one-time history of otitis media as not excluding congenital cholesteatoma (tab. 1).
Tab. 1. Clinical criteria for the diagnosis of congenital cholesteatoma
 Clinical criteria for congenital cholesteatoma
1A whitish abnormality in the tympanic cavity visible through the tympanic membrane
2Normal appearance of the pars flaccida and pars tensa of the tympanic membrane
3No ear discharge, no tympanic perforation, no ear trauma
4Negative history of ear surgery
5A history of uncomplicated acute otitis media does not warrant the exclusion of congenital cholesteatoma
Potsic distinguished between 4 stages of congenital middle ear cholesteatoma (7):
I: cholesteatoma confined to the anterosuperior quadrant of the tympanic membrane,
II: cholesteatoma of the mesotympanum and a few quadrants of the tympanic membrane without ossicular involvement,
III: cholesteatoma of the mesotympanum and a few quadrants of the tympanic membrane with ossicular involvement but with no mastoid involvement,
IV: mastoid involvement.
Aim
The aim of the study is to characterize and present a rare disease in children that runs secretly behind a properly preserved eardrum, initially gives no clinical symptoms and is most often detected accidentally in a paediatric and ENT examination.
Material and methods
In 2018-2019, three boys with congenital cholesteatoma of the middle ear were hospitalised at the Department of Otolaryngology of the Medical University of Warsaw. Two patients (1 and 2) were referred to the hospital by a paediatrician with suspected foreign body in the ear, while another patient (3) was referred by an ENT physician with suspected congenital cholesteatoma. On admission a thorough ENT history was taken: the patients had not had any episodes of otitis media or middle ear trauma and had not had any ear surgery. The patients did not report any ear pain, tinnitus, a sense of fullness in the ear, dizziness or headaches. The patients’ history was negative for chronic diseases. No family history of cholesteatoma was found either. Otoscopy revealed a normal, wide and inflammation-free external auditory canal in all patients; no foreign body was found there. However, a whitish, spherical mass was found in the tympanic cavity behind an intact tympanic membrane (both pars flaccida and pars tensa were normal). The first, 4-year-old boy, developed a cholesteatoma in the anterosuperior part of the tympanic cavity of the right ear near the tympanic end of the Eustachian tube (fig. 1a). The second, 5-year-old boy, developed a cholesteatoma in the tympanic cavity of the left ear also near the tympanic end of the Eustachian tube (fig. 1b). In the third, 7-year-old patient, the abnormality filled the whole mesotympanum and part of the epitympanic recess (fig. 1c, tab. 2).
Fig. 1a-c. Microotoscopy upon admission to hospital. Congenital cholesteatoma visible behind a normal tympanic membrane, a) right ear (patient 1), b) left ear (patient 2), c) left ear (patient 3)
Tab. 2. Characteristics of patients with congenital cholesteatoma of the middle ear
No.SexAge (years)Congenital cholesteatoma of the middle ear
1Boy4Right
2Boy5Left
3Boy7Left
Laboratory test results were normal and inflammatory markers were negative. Whisper and tuning fork hearing tests were performed. Impedance audiometry and pure tone audiometry were also conducted. Before the planned surgery, computed tomography of the temporal bone was also performed in order to assess the pathology in the middle ear. In the first patient, a round soft tissue mass with a diameter of 3.5 mm was present in the medial part of the right tympanic cavity anterior from the manubrium of malleus; the tympanic cavity was inflammation-free and mastoid cells were normally pneumatised (fig. 2a, b).
Fig. 2a. A soft tissue mass in the tympanic cavity of the right middle ear located medially from the ossicles (thick arrow). Normally pneumatised mastoid cells (fine arrow), patient 1
Fig. 2b. Congenital cholesteatoma of the right middle ear (thick arrow): coronal view, patient 1
In the second patient, a well-defined, round mass 4 mm in diameter was found directly at the manubrium of malleus in the left tympanic cavity, the epitympanic recess was clear and the ossicular chain was normal (fig. 3a, b).
Fig. 3a. Cholesteatoma “pearl” in the left middle ear (thick arrow). Epitympanic recess with no inflammatory lesions, patient 2
Fig. 3b. Cholesteatoma “pearl” (marked with a thick arrow) in the left tympanic cavity. Bilaterally intact ossicular chain, patient 2
In the third patient, a soft tissue mass was revealed in the left tympanic cavity, which was 7.5 x 8 mm in diameter; the abnormality was present in the mesotympanum and was directed towards the hypotympanum and epitympanic recess; the mass was adjacent to the ossicles but did not cause them to become disconnected (fig. 4a, b). All diagnostic imaging procedures revealed normally pneumatised middle ear cells and mastoid antrum without lesions typical for chronic otitis media. The patients were assessed and scheduled for surgery.
Fig. 4a. Congenital cholesteatoma covering the medial part of the tympanic cavity, the tympanic end of the Eustachian tube and the epitympanic recess, patient 3
Fig. 4b. Congenital cholesteatoma covering the mesotympanum and developing towards the hypotympanum, patient 3
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. McDonald TJ, Cody DT, Ryan RE Jr: Congenital cholesteatoma of the ear. Ann Otol Rhinol Laryngol 1984; 93: 637-640.
2. Friedberg J: Congenital cholesteatoma. Laryngoscope 1994;104: 1-24.
3. Potsic WP, Wetmore RF, Marsh RR: Congenital cholesteatoma: fifteen years experience at The Children’s Hospital of Philadelphia. [In:] Sanna M (ed.): Cholesteatoma and Mastoid Surgery. CIC Edizioni Internazionali, Rome 1997: 422-431.
4. House HP: An apparent primary cholesteatoma, case report. Laryngoscope 1953; 63: 712-713.
5. Derlacki EL, Clemis JD: Congenital cholesteatoma of the middle ear and mastoid. Ann Otol Rhinol Laryngol 1965; 74: 706-727.
6. Levenson MJ, Micheals L, Parisier SC: Congenital cholesteatomas of the middle ear in children: origin and management. Otolaryngol Clin North Am 1989; 22: 941-954.
7. Potsic WP, Samadi DS, Marsh RR, Wetmore RF: A Staging System for Congenital Cholesteatoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128(9): 1009-1012.
8. Paparella MM, Rybak L: Congenital Cholesteatoma. Otolaryngol Clin North Am 1978; 11: 113-120.
9. Sade J: The etiology of cholesteatoma: the metaplastic theory. [In:] McCabe B, Sade J, Abrahamson M (eds.): Cholesteatoma: First International Conference. Aesculapius Publishing, Birmingham 1977: 212-232.
10. Aimi K: Role of the tympanic ring in the pathogenesis of congenital cholesteatoma. Laryngoscope 1983; 93: 1140-1146.
11. Piza J, Gonzales M, Northorp CC: Meconium contamination of the neonatal ear. J Pediatr 1989; 115: 910-914.
12. Michaels L: An epidermoid formation in the developing middle ear: possible source of cholesteatoma. J Otolaryngol 1986; 15: 169-174.
13. Nelson M, Roger G, Koltai PJ et al.: Congenital cholesteatoma classification, management and outcome. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128: 810-814.
14. Koltai PJ, Nelson M, Castellon RJ et al.: The natural history of congenital cholesteatoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128: 804-809.
15. Tos M: A New Pathogenesis of Mesotympanic Congenital Cholesteatoma. Laryngoscope 2000; 110: 1890-1897.
16. Karmarkar S, Bhatia S, Khashaba A et al.: Congenital cholesteatomas of the middle ear: a different experience. Am J Otol 1996; 17(2): 288-292.
17. Hao JS, Chen M, Liu B, Yang Y, Liu W, Zhang J. Clinical treatment of congenital middle ear cholesteatoma in children. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2018 Jul;32(14):1097-1101.
18. House JW, Sheehy JL. Cholesteatoma with intact tympanic membrane: a report of 41 cases. Laryngoscope 1980;90(1);70-76.
19. Park KH, park SN, Chang KH, Jung MK, Yeo SW. Congenital middle ear cholesteatoma in children; restrospective review of 35 cases. J Korean Med Sci 2009;24;126-131.
20. Namysłowski G., Fira R: Audiometria impedancyjna. In Śliwińska-Kowalska M, editors Audiologia Kliniczna. 1. Łódź: Mediton Oficyna Wydawnicza, 2005. 137-148.
21. Pruszewicz A., Świdziński P: Metody psychofizyczne badania narządu słuchu. In Pruszewicz A., Obrębowski A., editors Audiologia Kliniczna zarys. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,2010. 182-192.
22. Manolis EN, Filippou DK, Tsoumakas C et al.: Radiologic evaluation of the ear anatomy in pediatric cholesteatoma. J Craniofac Surg 2009; 20(3): 807-810.
23. Phelps PD, Wright A: Imaging cholesteatoma. Clin Radiol 1990; 41(3): 156-162.
24. Reddy CE, Goodyear P, Ghosh S, Lesser T: Intratympanic membrane cholesteatoma: a rare incidental finding. Eur Arch Otorhinolaryngol 2006; 263: 1061-1064.
25. Pasanisi E, Bacciu A, Vincenti V, Bacciu S: Congenital cholesteatoma of the tympanic membrane. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 61: 167-171.
26. Isaacson G: Diagnosis of pediatric cholesteatoma. Pediatrics 2007; 120(3): 603-608.
27. McGill TJ, Merchant S, Healy GB, Friedman EM: Congenital cholesteatoma of the middle ear in children: a clinical and histopatological report. Laryngoscope 1991; 101(6): 606-613.
otrzymano: 2019-11-27
zaakceptowano do druku: 2019-12-18

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 4/2019
Strona internetowa czasopisma New Medicine