Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2020, s. 135-142 | DOI: 10.25121/NewMed.2020.24.4.135
*Magdalena Sobecka-Frankiewicz1, Ireneusz Nawrot2, Laretta Grabowska-Derlatka3, Agnieszka Mielczarek1
Oral changes in secondary to chronic kidney disease hyperparathyroidism
Zmiany w jamie ustnej wywołane wtórną nadczynnością przytarczyc w przebiegu przewlekłej choroby nerek
1Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Professor Agnieszka Mielczarek, MD, PhD
2Department of General, Vascular and Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: prof. Sławomir Nazarewski MD, PhD
32nd Department of Radiology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: prof. Olgierd Rowiński MD, PhD
Streszczenie
Najczęstszą przyczyną wtórnej nadczynności przytarczyc jest przewlekła choroba nerek. Zaburzenie równowagi pomiędzy wapniem, fosforem i witaminą D3 w przebiegu wtórnej nadczynności przytarczyc może wpływać na stan zdrowia jamy ustnej. Zmiany te objawiają się w kościach szczęk jako utrata gęstości kości, ogniska demineralizacji, a nawet jako duże guzy zniekształcające okolicę twarzoczaszki – guzy brunatne, włókniaki kostniejące i torbiele kostne. Obserwuje się również zwiększone występowanie próchnicy, chorób przyzębia i infekcji grzybiczych. Wtórna nadczynność przytarczyc w młodym wieku może powodować zaburzenia rozwoju zębów i nieprawidłowości zębowe. Leczenie stomatologiczne u pacjenta z wtórną nadczynnością przytarczyc może być wyzwaniem dla lekarza stomatologa, dlatego konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem prowadzącym, a także jak najszybsze wprowadzenie profilaktyki stomatologicznej. Dodatkowo, ze względu na występowanie charakterystycznych zmian w jamie ustnej, stomatolog może odegrać istotną rolę w pierwotnym wykrywaniu wtórnej nadczynności przytarczyc.
Summary
The most common cause of secondary hyperparathyroidism is a chronic kidney disease. The imbalance between calcium, phosphorus and vitamin D3 in the course of secondary hyperparathyroidism may affect an oral health. The changes are presented in jaw bones as a loss of bone density, focuses of demineralization or even large tumors deforming facial region – brown tumors, ossifying fibromas and aneurismal bone cysts. There is also a higher frequency of dental caries, periodontal disease and fungal infections. Secondary hyperparathyroidism in the young age may cause teeth development disorders and dental abnormalities. Dental treatment in patient with secondary hyperparathyroidism can be a challenge for a dentist, so the strict cooperation with an attending physician is needed, as well as to introduce dental prophylactic procedures as soon as possible. In addition, due to the occurrence of characteristic changes in the oral cavity, the dentist may play an important role in the primary detection of secondary hyperparathyroidism.Introduction
Hyperparathyroidism occurs in about 0.05 to 0.10% of the population. Mostly affects women (3 times more often than men), mainly in middle age (30-60 years) (1-3). Hyperparathyroidism is a condition connected with an overproduction of parathyroid hormone that increases calcium concentration in the blood by potentiating its absorption from bones and kidneys. Secondary hyperparathyroidism is an over-secretion of parathyroid hormone caused by a decreased level of blood calcium. The most common cause is a chronic renal insufficiency, which is estimated at 8-16% of the population (4, 5). Other causes may relate to other kidney diseases, malabsorption syndrome, and reduced vitamin D3 production (2, 3). The basis for secondary hyperparathyroidism is the insufficient conversion of vitamin D3 to its active form the lack of second hydroxylation of cholecalciferol in renal tubules by 1-alpha-hydroxylase (OH) D3 and inadequate removal of phosphates by inefficient kidneys, what as a consequence decreases the serum calcium level. Compensatory the parathyroid size and hormone secretion is increased and hyperparathyroidism occurs (6). Parathyroid hormone works primarily on the bones and kidneys, where it causes increased calcium absorption and additionally in kidneys reduces the phosphorus absorption and increases production of the active form of vitamin D3 (1, 7, 8). In the case of secondary hyperparathyroidism caused by chronic kidney disease, the onset of the disorder is associated with changes in calcium, vitamin D and phosphate levels what affects the bones and soft tissues. Therefore, are often defined as the CKD-MBD syndrome (chronic kidney disease – mineral and bone disorder syndrome) (9). Another syndrome, described in secondary hyperparathyroidism, is the Sagliker syndrome, noticed for the first time in severe chronic kidney disease. Its frequency among people with chronic kidney disease is about 0.5%. Its occurrence is associated with the destructive effect of hyperparathyroidism at a young age. This syndrome includes: facial deformity, short stature, jaw bone lesions, teeth malocclusion – 2nd class, dental abnormalities, fingertip changes, scapula and collarbone deformities and hearing, neurological and psychological disorders. There is also a higher rate of early mortality (10-15).
Due to the influence of calcium, phosphorus and vitamin D3 on oral health, their imbalance in the course of secondary hyperparathyroidism can be important in functioning masticatory system. In addition, the impact of hyperparathyroidism on the dysfunction of internal organs may also be presented as changes in the oral cavity.
Symptomatology
The earliest symptoms in the oral cavity are jaw bone lesions. In most cases the changes are painless and accidentally found on extra- and intraoral radiographs, although sometimes patients report vague discomfort in the mandibular area, rarely in the maxilla (2, 16, 17) (fig. 1-4).
Fig. 1. CT exam, transverse projection. Bone changes – osteosclerosis present in cranial basis area
Fig. 2. CT exam, transverse projection of maxilla. Osteosclerosis and erosions (arrow)
Fig. 3. CT exam, coronal projection of maxilla. Bone changes – osteosclerosis
Fig. 4. CT exam, sagital projection of maxilla. Bone changes: osteosclerosis and erosions (arrows)
There is a generalized loss of bone density that results in blurring of the characteristic trabecular pattern with an appearance of ground glass (18-21). In about 10% of patients with hyperparathyroidism there is also a loss of lamina dura of the jaw bone. Rarely, jaw hyperplasia and jaw and facial bones enlargement may occur (1, 9, 16, 22).
Changes in the bones have a direct effect on the teeth, causing gradual loosening, displacement, and eventually tooth loss (1, 2, 23, 24). Malocclusion and chewing difficulties appear due to teeth’s hypersensitivity to occlusal forces and percussion. The influence of secondary hyperparathyroidism on the dentition is also seen in the x-rays as a narrowing and calcifications in the pulp chambers as well as denticuli inside it. There is also seen enlargement of the periodontal ligament around the roots what visibly correlates with parathyroid hormone levels (2-4, 22, 25, 26). Hyperparathyroidism is also a favorable factor of occurrence, especially multiple, of internal and external resorptions of the teeth (27, 28).
Hyperparathyroidism may be manifested by changes in the development of the dentition, such as alterations in dental eruption or dental abnormalities. Studies show that modifications of calcium, phosphorus, and parathyroid hormone levels can contribute to the defects in the formation of the teeth and alveolar processes (2, 29).
High levels of parathyroid hormone can affect periodontal tissues and may worsen the course of periodontal disease by increasing the production of pro-inflammatory cytokines (30-32). However, some studies indicate for the lack of significant effects of secondary hyperparathyroidism on periodontal disease indicators and radiologically evaluated alveolar bone level (30, 33).
Secondary hyperparathyroidism is associated with a presence of single or multiple focuses of bone osteolysis. They are most commonly found as brown tumors, in advanced form called osteitis fibrosa cystica or von Racklinghausen’s bone disease (21, 26, 34). These lesions usually appear as a late manifestation of the disease. Brown tumor is a focal, sinus-like bone destruction with the presence of caverns filled with connective tissue. Coalescence of bone lesions with bone marrow cavities causes bleeding and thus their brown coloration by blood hemosiderin (19, 21, 35, 36). Histologically, the brown tumor may be indistinguishable from the peripheral gigantocellularis granuloma (19, 37). It may achieve extreme sizes that may be mimicking the brown tumor is found in 1.5-1.7% of patients with secondary hyperparathyroidism (1, 4, 7), but also, even more likely (4.5%), may affect patients with primary hyperparathyroidism (7, 38, 39). In most cases, equalizing of parathyroid hormone levels cause spontaneous withdrawal of the tumor (36, 37, 40), but in some cases, despite the hormonal regulation, there is still need for surgical resection of the lesion (2, 22). Corticosteroids are also used to reduce the tumor mass before its resection (7).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kakade SP, Gogri AA, Umarji HR, Kadam SG: Oral manifestations of secondary hyperparathyroidism: A case report. Contemporary Clinical Dentistry 2015; 6(4): 552-558.
2. Mittal S, Gupta D, Sekhri S, Goyal S: Oral manifestations of parathyroid disorders and its dental management. J Dent Allied Sci 2014; 3: 34-38.
3. Khalekar Y, Zope A, Brahmankar U, Chaudhari L: Hyperparathyroidism in dentistry: Issues and challenges!! Indian J Endocrinol Metab 2016; 20(4): 581-582.
4. Çağlayan F, Dağistan S, Keleş M: The osseous and dental changes of patients with chronic renal failure by CBCT. Dentomaxillofac Radiol 2015; 44(5).
5. Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K et al.: Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. Lancet 2013; 382(9888): 260-272.
6. Karwacki JH, Skalski A, Nawrot I et al.: Analiza wyników badań histopatologicznych usuniętych gruczołów przytarczowych u pacjentów operowanych z powodu wtórnej nadczynności przytarczyc. Adv Clin Exp Med 2005; 14(2): 217-223.
7. Olczak-Kowalczyk D, Kosiorowska-Bednarczyk A, Stpa Z et al.: Guz brunatny żuchwy i szczęki w przebiegu wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjenta po przeszczepieniu nerki – własne obserwacje. Czas Stomatol 2009; 62(10): 816-823.
8. Zawierucha J, Małyszko J, Małyszko J et al.: Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc. Przeg Lek 2016; 7: 497-503.
9. Raubenheimer EJ, Noffke CE, Mohamed A: Expansive jaw lesions in chronic kidney disease: review of the literature and a report of two cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015; 119(3): 340-345.
10. Yavascan O, Kose E, Alparslan C et al.: Severe renal osteodystrophy in a pediatric patient with end-stage renal disease: Sagliker syndrome? J Ren Nutr 2013; 23(4): 326-330.
11. Sagliker Y, Acharya V, Ling Z et al.: International study on Sagliker syndrome and uglifying human face appearance in severe and late secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease patients. J Ren Nutr 2008; 18(1): 114-117.
12. Sagliker Y, Balal M, Sagliker Ozkaynak P et al.: Sagliker syndrome: uglifying human face appearance in late and severe secondary hyperparathyroidism in chronic renal failure. Semin Nephrol 2004; 24(5): 449-455.
13. Wu W, Qian L, Chen X, Ding B: A case of Sagliker syndrome and literature review. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2014; 39(10): 1100-1104.
14. Mohebi-Nejad A, Gatmiri SM, Abooturabi SM et al.: Diagnosis and treatment of Sagliker syndrome: a case series from Iran. Iran J Kidney Dis 2014; 8(1): 76-80.
15. Panezai MA, Ahmed S, Colbert GB: Sagliker syndrome in a patient with end-stage renal disease with secondary hyperparathyroidism. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2019; 32(4): 624-626.
16. Antonelli JR, Hottel TL: Oral manifestations of renal osteodystrophy: case report and review of the literature. Spec Care Dentist 2003; 23(1): 28-34.
17. Chi AC, Damm DD, Neville BW et al.: Oral and Maxillofacial Pathology. 3rd ed. Saunders 2009: 839.
18. Azzi L, Cimetti L, Annoni M et al.: A Giant-Cell Lesion with Cellular Cannibalism in the Mandible: Case Report and Review of Brown Tumors in Hyperparathyroidism. Case Rep Dent 2017; 2017: 9604570.
19. Preeti D, Chaya DM, Keerthi G: Radiographic manifestations of systemic diseases in jaw bones: A systemic review. Asian Pac J Health Sci 2014; 1(2): 120-130.
20. Roleder J, Wilczyńska-Borawska M, Nowosielski C, Małyszko J: Interdyscyplinarny charakter chorób jamy ustnej – implikacje kliniczne. Przegląd Lekarski 2016; 73(4): 233-237.
21. Singhal AA, Baijal SS, Sarin D, Pathak A: Unusually Large Brown tumor of Mandible in a Case of Secondary Hyperparathyroidism Mimicking Cherubism. Indian J Nucl Med 2018; 33(2): 132-135.
22. Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK: Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations. 7th ed. Elsevier 2017: 349.
23. Queiroz IV, Queiroz SP, Medeiros R et al.: Brown tumor of secondary hyperparathyroidism: surgical approach and clinical outcome. Oral Maxillofac Surg 2016; 20: 435.
24. Davis EM: Oral Manifestations of Chronic Kidney Disease and Renal Secondary Hyperparathyroidism: A Comparative Review. J Vet Dent 2015; 32(2): 87-98.
25. Yang CY, Chang ZF, Chau YP et al.: Uremia Induces Dental Pulp Ossification but Reciprocally Inhibits Adjacent Alveolar Bone Osteogenesis. Calcif Tissue Int 2015; 97(5): 466-475.
26. Fabue I LC, Soriano YJ, Perez MGS: Dental management of patients with endocrine disorders. J Clin Exp Dent 2010; 2(4): 196-203.
27. Nagaraj E, Kaur RP, Raghuram PH, Kumar PS: Multiple internal resorption in permanent teeth associated with hyperparathyroidism. Indian J Dent Res 2013; 24(1): 128-131.
28. Arabska-Przedpełska A, Pawlicka H: Współczesna endodoncja w praktyce. Wydanie II poprawione. Bestom, Łódź 2012: 396-397.
29. Scully C: Scully’s medical problems in dentistry. 7th ed. Churchill Livingstone, Elsevier 2014: 342-343.
30. Lütfioğlu M, Sakallioğlu U, Sakallioğlu EE et al.: The impact of dietary induced hyperparathyroidism on healthy and diseased periodontia: an experimental study in rats. J Clin Periodontol 2012; 39(3): 264-271.
31. Lütfioğlu M, Sakallioğlu U, Sakallioğlu EE et al.: Dietary-induced hyperparathyroidism affects serum and gingival proinflammatory cytokine levels in rats. J Periodontol 2010; 81(1): 150-157.
32. Wyganowska-Świątkowska M: Rola pozostałości komórek nabłonkowej pochewki korzenia w procesie regeneracji przyzębia – przegląd literatury. Przeg Lek 2015; 10: 581-583.
33. Frankenthal S, Nakhoul F, Machtei EE et al.: The effect of secondary hyperparathyroidism and hemodialysis therapy on alveolar bone and periodontium. J Clin Periodontol 2002; 29(6): 479-483.
34. Sun W, Sun W, Liu J et al.: Alterations in phosphorus, calcium and PTHrP contribute to defects in dental and dental alveolar bone formation in calcium-sensing receptor-deficient mice. Development 2010; 137(6): 985-992.
35. Kruś S, Skrzypek-Fakhoury E: Patomorfologia kliniczna. Wyd. III. PZWL, Warszawa 2007: 387, 795, 807, 808.
36. Devresse A, Raptis A, Claes A-S, Labriola L: A Swelling in the Mouth in a Chronic Hemodialysis Patient. Case Reports in Nephrology 2016; 2016: 4970702.
37. Zissimos M, Goldberg H, Sinson G et al.: Final Diagnosis – Brown Tumor (Giant Cell Tumor of Hyperparathyroidism). University of Pittsburgh School of Medicine. Retrieved 2008: 11-17.
38. Jodkowska A, Tupikowski K, Szymczak J et al.: Interdisciplinary Aspects of Primary Hyperparathyroidism: Symptomatology in a Series of 100 Cases. Adv Clin Exp Med 2016; 25(2): 285-293.
39. Karwacki JH, Skalski A, Nawrot I: Analysis of Prior Medical Histories of Patients Operated on for Primary Hyperparathyroidism. Adv Clin Exp Med 2007; 16(2): 257-262.
40. Mellouli N, Belkacem Chebil R, Darej M et al.: Mandibular Osteitis Fibrosa Cystica as First Sign of Vitamin D Deficiency. Case Rep Dent 2018; 2018: 6814803.
41. Du Preez H, Adams A, Richards P, Whitley S: Hyperparathyroidism jaw tumour syndrome: a pictoral review. Insights into Imaging 2016; 7(6): 793-800.
42. Lipczyński K, Pokrowiecki R, Zaleska M, Urbańczyk K: Peripheral ossifying fibroma – case report. J Stoma 2015; 68(2): 226-232.
43. Bakhtiari S, Bakhshi M, Mashhadiabbas F et al.: Bimaxillary Aneurismal Bone Cyst in Patient with End Stage Renal Disease and Hyperparathyroidism: A Rare Case Report and Review of the Literature. Case Reports in Dentistry 2016.
44. Sisman Y, Gokce C, Sipahioglu M et al.: Torus palatinus in end-stage renal disease patients receiving peritoneal dialysis: Does renal osteodystrophy play a role? J Dent Sci 2012; 7(2): 154-158.
45. Hsu CL, Hsu CW, Chang PC et al.: Oral Tori in Chronic Peritoneal Dialysis Patients. PLoS One 2016; 11(6).
46. Petkowicz B, Skiba-Tatarska M, Wysokińska-Miszczuk J: Kandydoza jamy ustnej. Gerontol Pol 2006; 14(4): 160-164.
47. Krzywicka B, Herman K, Kowalczyk-Zając M, Pytrus T: Celiac disease and its impact on the oral health status – review of the literature. Adv Clin Exp Med 2014; 23(5): 675-681.
48. Wilczyńska-Borawska M, Małyszko J, Stokowska W: Stan uzębienia i przyzębia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Postepy Nauk Med 2010; 3: 233-237.
49. Grant WB: A review of the role of solar ultraviolet-B irradiance and vitamin D in reducing risk of dental caries. Dermatoendocrinol 2011; 3(3): 193-198.
50. He CS, Fraser WD, Tang J et al.: The effect of 14 weeks of vitamin D3 supplementation and antimicrobial peptides and proteins in athletes. J Sports Sci 2015; 34(1): 67-74.
51. Rathee M, Singla S, Kundu R: Vitamin D and Oral Health: A review. Medical Science Oct 2013; 2: 10.
52. Jańczuk Z (red.): Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii. Wydanie IV. PZWL, Warszawa 2014: 160-184, 254.
53. Delbove T, Gueyffier F, Juillard L et al.: Effect of periodontal treatment on the glomerular filtration rate, reduction of inflammatory markers and mortality in patients with chronic kidney disease: A systematic review. PLoS One 2021; 16(1): e0245619.
54. Kwak EJ, Oh KY, Perinpanayagam H, Kum KY: Internal Resorption of Multiple Posterior Teeth in a Patient Diagnosed with Hyperparathyroidism: A Case Report. J Endod 2021: S0099-2399(21)00257-0.
55. Loushine RJ, Weller RN, Kimbrough WF, Liewehr FR: Secondary hyperparathyroidism: a case report. J Endod 2003; 29(4): 272-274.
56. Jalali P, Kim SG: Multiple periradicular radiolucencies mimicking endodontic lesions in renal osteodystrophy of the mandible: a case report. Int Endod J 2016; 49(7): 706-714.
57. Brabyn P, Capote A, Belloti M, Zylberberg I: Hyperparathyroidism Diagnosed Due to Brown Tumors of the Jaw: A Case Report and Literature Review. J Oral Maxillofac Surg 2017.
58. Napora M: Profilaktyka antybiotykowa pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia w stomatologii. Nowa Stomatol 2008; 1: 24-26.
59. Buczkowska-Radlińska J, Lipski M: Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 2011: 31.
60. Munhoz EA, Cardoso CL, Capelozza AL et al.: Panoramic radiography and its role in the diagnosis of systemic disorders. Gen Dent 2010; 58(1): 46-49.
61. Kanjevac T, Bijelic B, Brajkovic D et al.: Impact of Chronic Kidney Disease Mineral and Bone Disorder on Jaw and Alveolar Bone Metabolism: A Narrative Review. Oral Health Prev Dent 2018; 16(1): 79-85.
otrzymano: 2020-11-06
zaakceptowano do druku: 2020-11-27

Adres do korespondencji:
*Magdalena Sobecka-Frankiewicz
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel.: +48 (22) 116-64-46
magsobecka@gmail.com

New Medicine 4/2020
Strona internetowa czasopisma New Medicine