Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 4/2020

Spis treści / Contents

GENERAL MEDICINE/MEDYCYNA OGÓLNA
Original paper/Praca oryginalna
Gentamicin and its ototoxicity
Gentamycyna i jej ototoksyczność
Piotr Pasternak, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 119-123
Case reports/Opisy przypadków
Acute complication after frenulotomy – case report
Ostre powikłanie po podcięciu wędzidełka języka – opis przypadku
Maria Wolniewicz, Alicja Piotrowska, Macej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – s. 124-129
The innovative laryngological cannula facilitates the precise collection of highly diagnostic material from the nose and sinuses in order to improve the diagnostic and therapeutic process
Zastosowanie innowacyjnej kaniuli laryngologicznej w celu precyzyjnego pobrania materiału wysokodiagnostycznego z nosa i zatok – usprawnienie procesu diagnostyczno-terapeutycznego
Michał Michalik – s. 130-134
Review paper/Praca poglądowa
Oral changes in secondary to chronic kidney disease hyperparathyroidism
Zmiany w jamie ustnej wywołane wtórną nadczynnością przytarczyc w przebiegu przewlekłej choroby nerek
Magdalena Sobecka-Frankiewicz, Ireneusz Nawrot, Laretta Grabowska-Derlatka, Agnieszka Mielczarek – s. 135-142
DENTISTRY/STOMATOLOGIA
Original paper/Praca oryginalna
The effectiveness of using the toothpastes with a different fluoride content on the early childhood caries (ECC) reduction – systematic review
Skuteczność stosowania past do zębów o różnej zawartości fluoru w redukcji próchnicy wczesnego dzieciństwa (ECC)– przegląd systematyczny
Małgorzata Staszczyk, Wirginia Krzyściak, Iwona Gregorczyk-Maga, Dorota Kościelniak, Iwona Kołodziej, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Magdalena Kępisty, Magdalena Kukurba-Setkowicz, Anna Jurczak – s. 143-154