Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2021, s. 27-29 | DOI: 10.25121/MR.2021.24.3-4.27
*Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Dawid Luwański1, Katarzyna Plagens-Rotman2, Małgorzata Mizgier3, Marek Bielecki4, Antoni Jarząbek1
Wybrane zagadnienia związane z promocją zdrowia w okresie pandemii
Selected issues related to health promotion during a pandemic
1Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
3Zakład Dietetyki, Katedra Nauk Biomedycznych i Nauk o Zdrowiu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
4Apteka „Medica”, Środa Wielkopolska, Nekla Wielkopolska
Summary
Health promotion during a pandemic is also one of the special tasks not only in the practice of a family doctor, which also results from changes in the lifestyle of patients.
Since the start of coronavirus pandemic working from home, called home-office gained popularity not only amongst big corporations. Unfortunately not all the occupations has an option to do their job related responsibilities at their own personal desk. It would sound difficult to keep self-discipline while being able to watch TV without sudden consequences, but the results show that home workers do very well.
The most important thing for the employer, which is productivity, increased in COVID-19 times. It can be caused by lack of disturbing noises and uncomfortable surroundings that could lead to stress. Allowing employees to do their jobs from home reduced the time spent every day on getting ready to work. For example for many people morning commute has become the thing of the past. Another positive aspect of home-office is workers time flexibility. While at home some people can plan their day in their own way. Some jobs in this situation have no arranged daily working hours, the only obligation is to do the task until the deadline.
Maybe there are more advantages than disadvantages of working from home, but the negative sites can overcome the positives and have negative health effects.
After some time one can get bored with their own four walls, or even feel alone and abandoned, which can lead to lowered well-being. In such a new time everybody should keep the balance between social and job-related life, as well as a proper diet and physical activity, for example through gymnastics at home. Communicating this knowledge to patients is important in both medical, in pharmacy counseling and nursing practice.Od początku pandemii koronawirusa praca w domu, zwana home-office, zyskała popularność nie tylko w dużych korporacjach. Niestety nie wszystkie zawody mają możliwość wykonywania swoich obowiązków związanych z pracą przy biurku. Wyniki pokazują, że pracownicy domowi radzą sobie bardzo dobrze.
Najważniejsza dla pracodawcy rzecz, czyli produktywność, wzrosła w czasach COVID-19. Może to być spowodowane brakiem dokuczliwych dźwięków i niewygodnego otoczenia wywołującego stres. Umożliwienie pracownikom wykonywania pracy z domu skróciło czas spędzany każdego dnia na przygotowywaniu się do pracy. Na przykład dla wielu osób poranne dojazdy do pracy to już przeszłość. Kolejnym pozytywnym aspektem home-office jest elastyczność czasu pracowników. W domu niektórzy ludzie mogą zaplanować swój dzień według uznania. Niektóre zlecenia w takiej sytuacji nie mają ustalonych dobowych godzin pracy, jedynym obowiązkiem jest wykonanie zadania do wyznaczonego terminu.
Być może praca w domu ma więcej zalet niż wad, ale negatywne strony mogą przezwyciężyć pozytywy i źle oddziaływać także na zdrowie. Po pewnym czasie własne cztery ściany mogą znudzić, a człowiek może poczuć się samotnym i opuszczonym, co może prowadzić do obniżenia samopoczucia. W takim nowym czasie każdy powinien zachować równowagę między życiem społecznym a zawodowym, a także dbać o właściwą dietę i aktywność fizyczną choćby poprzez gimnastykę w domu. Przekazywanie tej wiedzy pacjentom jest istotne zarówno w praktyce lekarskiej, pielęgniarskiej, jak i w poradnictwie aptekarskim.
Sytuacja stanu epidemii COVID-19 utrzymująca się praktycznie od początku 2020 roku wiele zmieniła w normalnym funkcjonowaniu całych społeczeństw, nie tylko w kontekście samej choroby, ale i zamknięcia w domach. Ludzie są pozbawieni kontaktu z rodziną, odczuwający lęk przed zakażeniem. Niekiedy mówi się wręcz o zbiorowej traumie. Lęk taki potrafi przybierać formę tzw. lęku panicznego.
Pojawiły się też inne, złożone problemy rodzinne natury nie tylko psychologicznej, które należy rozpatrywać indywidualnie (1-7). W następstwie tych sytuacji powstają napięcia i frustracje, dla których rozładowania bywają prowokowane konflikty. Zdarzają się niestety problemy dotyczące relacji partnerskich, a także problemy w relacjach rodzinnych pokoleniowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Żołnierczyk-Zreda D: Wybrane problemy psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nimi. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2020; 6: 4-7.
2. https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/naukowcy-donosza-samopoczucie-psychiczne-po-okresie-zdalnej-edukacji-pogorszylo-sie-najbardziej-u-nauczycieli.
3. Jarząbek-Bielecka G, Buks J, Mizgier M et al.: Rola aktywności fizycznej i diety w zapobieganiu dysfunkcjom seksualnym związanym z problemem cukrzycy, zespołu metabolicznego, zespołu policystycznych jajników. Pol Prz Nauk Zdr 2016; 3: 263-280.
4. www.nature.com/articles/s41574-020-0387.
5. Plagens-Rotman K, Merks P, Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M: Does the consumption of pasta, rice and groats affect the risk of cancer of women's reproductive organs and breast? Eur J Gynaecol Oncol 2021; 42(4): 655-661.
6. Jarząbek-Bielecka G, Plagens-Rotman K, Mizgier M et al.: The importance of use of the FSFI questionnaire in gynecology and venerology: a pilot study. Post Derm Alerg 2021; 38(3): 480-485.
7. Jarząbek-Bielecka G, Plagens-Rotman K, Mizgier M et al.: Medyczne i humanistyczne zagadnienia związane z psychodermatologią w praktyce lekarza rodzinnego, ginekologa i seksuologa. Med Rodz 2020; 23(3): 96-98.
8. Plagens-Rotman K, Jarząbek-Bielecka G, Bielecki M et al.: Wybrane aspekty zdrowia seksualnego z uwzględnieniem medycyny rodzinnej i aspektów poradnictwa aptekarskiego także w kontekście okresu przekwitania. Med Rodz 2020; 23(3): 87-90.
9. Plagens-Rotman K, Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, Kędzia W: Wybrane zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem stanów zapalnych w ginekologii i praktyce lekarza rodzinnego. Med Rodz 2020; 23(3): 91-95.
10. http://www.csir.pk.edu.pl/aktywnosc-fizyczna-w-czasie-epidemii-koronawirusa/.
11. Kęska A: Aktywność fizyczna a odporność organizmu. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. 03.2018.
12. Jarząbek-Bielecka G, Madziar K, Bojanowska K et al.: Zarys problemu cierpienia i bólu w praktyce lekarza rodzinnego. Wybrane aspekty medyczne i humanistyczne również w kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Med Rodz 2020; 23(1): 22-25.
13. Jarząbek-Bielecka G, Buks J, Pisarska-Krawczyk M et al.: Promocja zdrowia a zaburzenia statyki narządów płciowych. Pol Prz Nauk Zdr 2015; 2: 97-102.
14. Jarząbek-Bielecka G, Bielecki M, Pisarska-Krawczyk M et al.: Opieka medyczna i aptekarska nad pacjentkami niepełnosprawnymi w aspekcie ginekologicznym i seksuologicznym. Pol Prz Nauk Zdr 2015; 1: 58-62.
otrzymano: 2021-07-12
zaakceptowano do druku: 2021-08-02

Adres do korespondencji:
Grażyna Jarząbek-Bielecka
Klinika Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-552 Poznań
tel.: +48 618-419-278
grajarz@o2.pl

Medycyna Rodzinna 3-4/2021
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna