Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2022, s. 70-73 | DOI: 10.25121/NM.2022.29.2.70
*Szymon Głowacki, Katarzyna Krasińska, Alesia Venhura, Zbigniew Białczak
Poporodowe uszkodzenie zwieraczy odbytu – szycie na zakładkę. Opis przypadku
Postpartum anal sphincter injury – overlap suturing. Case report
Department of General Surgery, SPZZOZ Żuromin
Streszczenie
Uszkodzenie zwieraczy odbytu jest trudnym problemem klinicznym, który może napotkać każdy lekarz w swojej codziennej praktyce. Najczęściej urazy związane są z powikłanym przebiegiem porodu, wypadkami komunikacyjnymi oraz uszkodzeniami typu „wbicia na pal”. W zależności od jego przebiegu rozróżniamy urazy z rozerwaniem mięśni zwieraczy lub bez przerwania ciągłości zwieraczy.
Autorzy przedstawiają przypadek urazu położniczego u pierwiastki lat 25, u której nastąpiło rozerwanie krocza III stopnia. Zaopatrzenie urazu wykonano w czasie 2 godzin od porodu. Mięśnie zeszyto metodą na zakładkę, uzyskując dobry efekt funkcjonalny oraz kosmetyczny. Pacjentka w kolejnych tygodniach od urazu nie miała żadnych objawów inkontynencji, odbyt był zwarty. W kontrolnych badaniach proktologicznych napięcie i funkcja zwieraczy były prawidłowe.
Autorzy pragną podkreślić, jak bardzo ważne jest regularne odbywanie szkoleń w zakresie praktycznej wiedzy proktologicznej. Umiejętność zaopatrzenia tak trudnego urazu wymaga ciągłej praktyki proktologicznej. Uraz krocza III lub IV stopnia jest urazem stosunkowo rzadkim, najczęściej zaopatrywanym przez ginekologów położników. Powoduje to, że zdobycie umiejętności w tym zakresie jest często niemożliwe w ramach codziennej pracy chirurgicznej.
Summary
Injury to the anal sphincter is a challenging clinical problem that may be encountered by any doctor in their daily practice. The most common injuries are associated with complicated childbirth, traffic accidents and impalement-type injuries. Depending on their course, injuries with or without sphincter muscle disruption have been distinguished.
We present a case of obstetric trauma in a primiparous woman aged 25 years with grade 3 perineal tear. The injury was repaired within 2 hours of delivery. The muscles were sutured using the overlap method with good functional and cosmetic outcomes. The patient reported no symptoms of incontinence in the following weeks after the injury, the anus was compact. A follow-up proctological examination showed normal sphincter tone and function.
We would like to emphasise the importance of regular training in practical proctological knowledge. The ability to repair such a challenging injury requires continuous proctological practice. Grade 3-4 perineal injuries are relatively rare, most commonly managed by obstetric gynaecologists. Therefore, it is often impossible to acquire skills in this area as part of daily surgical practice.Wstęp
Nietrzymanie gazów i stolca jest trudnym do leczenia i diagnostyki problemem klinicznym. Głównym czynnikiem, który wpływa na trudności w rozpoznaniu i leczeniu tej przypadłości, jest wstyd u pacjentów. Według dostępnych danych statystycznych odsetek inkontynencji u ludzi po 65. roku życia sięga 30%, a w przypadku pacjentów przebywających w domach opieki nawet do 50%. Problem ten dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jednak u kobiet w wieku 45 lat wynosi on 8 razy więcej niż u mężczyzn w tym samym wieku (1-3). Jako najczęstszy powód inkontynencji u kobiet uważa się uraz porodowy (2). W związku z dynamiką zmian powstałych podczas urazu należy starannie zaplanować diagnostykę i sposób postępowania terapeutycznego. Dzięki rozwojowi proktologii w Polsce mamy coraz większy dostęp do szkoleń w tym zakresie. Odbywanie szkoleń praktycznych, które pozwalają zmierzyć się z techniką operacyjną na preparatach zwierzęcych, dostarcza umiejętności, które są bezwzględnie konieczne w przypadku uszkodzeń krocza w III czy IV stopniu (3, 6).
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kołodziejczak M, Ciesielski P: Poporodowe uszkodzenie zwieraczy odbytu – zasady postępowania Nowa Med 2021; 28(2): 59-66.
2. Kołodziejczak M (red.): Leczenie chorób proktologicznych w okresie ciąży i porodu. Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2011.
3. Kołodziejczak M: Okołoporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu – badanie prospektywne. Rozprawa habilitacyjna Akademia Medyczna w Warszawie, Warszawa 2006.
4. Kościński T: Niewydolność zwieraczy odbytu w praktyce położniczej i ginekologicznej. Gin Prakt 2010; 1: 3-11.
5. Fernando R, Sultan AH, Kettle C, Thakar R, Radley S: Methods of repair for obstetric anal sphincter injury. Cochrane Database Syst rev 2006; 19; 3.
6. http://www.pkk.org.pl/.
otrzymano: 2022-03-23
zaakceptowano do druku: 2022-04-14

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
O/Chirurgii Ogólnej SPZZOZ Żuromin
ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 2/2022
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna