Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2022, s. 74-78 | DOI: 10.25121/NM.2022.29.2.74
*Paweł Dutkiewicz, Marek Mazurek
Przesunięcie płatów skórno-podskórnych w celu zamknięcia niewygojonej rany po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy – opis przypadku
Displacement of dermal-subcutaneous flaps to close an unhealed wound after abdominoperineal rectal amputation – a case report
Department of Oncological Surgery, Mazovian Cancer Hospital in Wieliszew
Streszczenie
Wygojenie rany krocza jest bardzo ważnym etapem w procesie leczenia po brzuszno-kroczowej amputacji z powodu raka odbytnicy. Niewygojona rana stanowi istotny problem kliniczny, ponieważ opóźnia wdrożenie terapii adiuwantowej oraz może stać się źródłem uogólnionego zakażenia. W leczeniu stosuje się m.in. chirurgiczne opracowanie rany i terapię podciśnieniową, a także techniki przeszczepu płatów skórno-mięśniowych oraz odwróconego płata z pośladka. Pomimo rozwoju nowoczesnych technik leczenia, trudno gojące się rany pozostają nadal istotnym problemem klinicznym. Niektóre techniki mogą w wybranych przypadkach być nieskuteczne bądź niewykonalne. Korzystamy wówczas z tradycyjnych technik chirurgicznych.
Autorzy przedstawiają przypadek wyleczenia niezagojonej rany krocza poprzez operację przesunięcia płatów skórno-podskórnych pośladków. W tym przypadku w 30 dni po zabiegu naprawczym uzyskano doskonały efekt kosmetyczny i czynnościowy. Tradycyjne techniki chirurgiczne, jak opisane w artykule przesunięcie płatów skórno-podskórnych, nadal mają zastosowanie w leczeniu trudno gojących się ran po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy.
Summary
Healing of a perineal wound is a very important step in the treatment process after abdominoperineal amputation for rectal cancer. An unhealed wound is a significant clinical problem as it delays the implementation of adjuvant therapy and can become a source of generalised infection. Treatment options include surgical wound debridement and negative pressure therapy, as well as musculocutaneous flap grafting and an inverted gluteal flap techniques. Despite the development of modern therapeutic approaches, difficult-to-heal wounds remain a significant clinical challenge. Some techniques may be ineffective or unfeasible in selected cases. We then go back to traditional surgical techniques.
The paper presents a case of treating an unhealed perineal wound by gluteal dermal-subcutaneous flap displacement. In this case, an excellent cosmetic and functional outcome was achieved 30 days after the repair. Traditional surgical techniques, such as the dermal-subcutaneous flap displacement described in this article, are still applicable in the treatment of hard-to-heal wounds after abdominoperineal rectal amputation.Wstęp
Wygojenie rany po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy jest bardzo ważnym etapem w procesie leczenia raka odbytnicy. Komplikacje związane z gojeniem rozległej rany powstałej po operacji dotyczą około 35% pacjentów we wczesnym okresie pooperacyjnym oraz do około 10% rok od operacji (1-3). Jako przyczynę gorszego gojenia ran okolicy odbytu uznaje się radio- i chemioradioterapię przedoperacyjną (4, 5), cukrzycę (6), otyłość (6). Istotne znaczenie w procesie gojenia ma także rozległość rany pooperacyjnej, możliwość zakażenia oraz wytworzenie dużej pustej przestrzeni po całkowitym wycięciu odbytnicy (7). Hypoalbuminemia i niedożywienie są również niezależnymi czynnikami pogarszającymi proces gojenia rany po brzuszno-kroczowej amputacji (8). Niewygojona rana stanowi istotny problem kliniczny, ponieważ opóźnia wdrożenie terapii adiuwantowej oraz może stać się źródłem uogólnionego zakażenia. W leczeniu stosuje się m.in. chirurgiczne opracowanie rany oraz terapię podciśnieniową (9, 10). W celu zamknięcia loży po resekcji odbytu wykorzystuje się także techniki przeszczepu płatów skórno-mięśniowych (11) oraz odwróconego płata z pośladka (7).
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Musters GD, Klaver CEL, Bosker RJI et al.: Biological mesh closure of the pelvic floor after extralevator abdominoperineal resection for rectal cancer: a multicenter randomized controlled trial (the BIOPEX-study). Ann Surg 2017; 265(6): 1074-1081.
2. Sharabiany S, Blok RD, Lapid O et al.: Perineal wound closure using gluteal turnover flap or primary closure after abdominoperineal resection for rectal cancer: study protocol of a randomised controlled multicentre trial (BIOPEX-2 study). BMC Surg 2020; 20(1): 164.
3. Blok RD, de Jonge J, de Koning MA et al.: Propensity score adjusted comparison of pelviperineal morbidity with and without omentoplasty following abdominoperineal resection for primary rectal cancer. Dis Colon Rectum 2019; 62(8): 952-959.
4. Musters GD, Buskens CJ, Bemelman WA, Tanis PJ: Perineal wound healing after abdominoperineal resection for rectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Dis Colon Rectum 2014; 57(9): 1129-1139.
5. Yang J, Luo Y, Tian T et al.: Effects of Neoadjuvant Radiotherapy on Postoperative Complications in Rectal Cancer: A Meta-Analysis. J Oncol 2022; 2022: 8197701.
6. Wiatrek RL, Thomas JS, Papaconstantinou HT: Perineal wound complications after abdominoperineal resection. Clin Colon Rectal Surg 2008; 21(1): 76-85.
7. Sharabiany S, van Dam JJW, Sparenberg S et al.: A comparative multicentre study evaluating gluteal turnover flap for wound closure after abdominoperineal resection for rectal cancer. Tech Coloproctol 2021; 25(10): 1123-1132.
8. Chang CC, Lan YT, Jiang JK et al.: Risk factors for delayed perineal wound healing and its impact on prolonged hospital stay after abdominoperineal resection. World J Surg Onc 2019; 17: 226.
9. Bobkiewicz A, Banasiewicz T, Krokowicz L et al.: Perineal Wound Healing After Abdominoperineal Resection for Rectal Cancer. Dis Colon Rectum 2015; 58(2): 18.
10. Gologorsky R, Arora S, Dua A: Negative-Pressure Wound Therapy to Reduce Wound Complications after Abdominoperineal Resection. Perm J 2020; 24: 19.
11. LaBove GA, Evans GR, Biggerstaff B et al.: Ten-Year experience with vertical rectus abdominis myocutaneous flap for reconstruction of abdominoperineal resection defects. JPRAS Open 2020; 27: 90-98.
12. Tang B, Zeng DZ, Zhao YL et al.: [Application of da Vinci robotic surgical system in radical resection of gastric and colorectal cancer: a report of 647 cases]. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2016; 54(3): 177-181.
13. Oko M, Kycler W, Janowski J et al.: The use of the da Vinci Xi robot system in colorectal cancer resections – why is it worth it? Pol Przegl Chir 2021; 94(2): 12-18.
14. Alam NN, Narang SK, Köckerling F et al.: Biologic Mesh Reconstruction of the Pelvic Floor after Extralevator Abdominoperineal Excision: A Systematic Review. Front Surg 2016; 3: 9.
otrzymano: 2022-04-21
zaakceptowano do druku: 2022-05-12

Adres do korespondencji:
*Paweł Dutkiewicz
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Mazowiecki Szpital Onkologiczny
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew
tel.: (22) 766-15-00 wew. 866
paweldut@wp.pl

Nowa Medycyna 2/2022
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna