Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2002, s. 123-126
Małgorzata Kołodziejczak1, Iza Jaraczewska2
Pierwotny świąd odbytu u dorosłych
Primary pruritus ani in adults
1z Oddziału Proktologii, Pododdziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie
Kierownik Pododdziału: dr n. med. Maciej Grochowicz
2Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Grochowskiego w Warszawie
Ordynator Oddziału: dr hab. Jacek Kubiak
Summary
Study discusses diagnosis and treatment of primary pruritus ani in adults including up-to date literature. Authors stress the importance of detailed medical history in diagnosis and treatment of idiopathic pruritus ani.
WSTĘP
Świąd odbytu nie jest co prawda dolegliwością tak alarmującą jak krwawienie z odbytu, niemniej jest chorobą niezwykle uciążliwą, przewlekłą i trudną do leczenia. Pacjenci z tym schorzeniem są leczeni przez lekarzy ogólnych, chirurgów i dermatologów, często jednak leczenie jest bezskuteczne. Chorzy cierpiący na świąd odbytu mają kłopoty z koncentracją w pracy, są nerwowi i niespokojni. Opisywana dolegliwość ma również duży wpływ na ich osobiste życie emocjonalne i seksualne.
Świąd odbytu jest dolegliwością, z którą pacjent często zgłasza się do lekarza. Według danych w piśmiennictwie świąd odbytu dotyczy od 1 do 5% populacji (1), w tym świąd idiopatyczny występuje w ok. 75%. Wydaje się, że tak wysoki procent występowania świądu idiopatycznego wynika z tego, że niejednokrotnie istniejąca faktycznie przyczyna świądu nie jest zdiagnozowana. Dolegliwość ta często jest traktowana jako schorzenie niegroźne i banalne, a stosowane leczenie w dużej części przypadków jest leczeniem objawowym, a nie przyczynowym.
PATOFIZJOLOGIA
Świąd pierwotny jest reakcją na bodziec wyzwalający zapalenie skóry wokół odbytu. Niezależnie od etiologii objawem wspólnym jest rumień wysiękowy (wyprysk, egzema). Sekwencję zmian pokazuje schemat 1 (str. 124).
Schemat 1. Sekwencja zmian w świądzie odbytu.
Zalegający w fałdach odbytu kał ulega rozpadowi, w wyniku czego powstają substancje drażniące skórę. Nadmierna wilgoć w okolicy odbytu spowodowana budową anatomiczną pacjenta lub wysiękiem sprzyja maceracji i ścieńczeniu warstwy ochronnej naskórka, uwrażliwiając zakończenia nerwowe na bodźce, które w innych warunkach są podprogowe. Pacjent odczuwający świąd zaczyna się drapać i doprowadza do mechanicznego uszkodzenia naskórka. Głębsze warstwy skóry reagują stanem zapalnym (rumień, obrzęk, wysięk), a wyzwalane mediatory, jak np. histamina nasilają świąd. Próby łagodzenia świądu środkami miejscowymi w postaci maści ze sterydami doprowadzają do zniszczenia warstwy ochronnej, tłuszczowo-kwaśnej naskórka i nadwrażliwości na alkalia zawarte m.in. w kosmetykach, proszkach do prania, papierze toaletowym, itp. Na tle uszkodzeń naskórka powstaje tzw. wyprysk toksyczny, który łatwo ulega nadkażeniu grzybami, szczególnie po zastosowaniu miejscowo sterydów, lub bakteriami saprofitycznymi. Produkty bakteryjne działają także jako tzw. superantygeny, których niewielka ilość wywołuje masywną reakcję zapachową. Z tego powodu istnieją znaczne ograniczenia do stosowania miejscowo antybiotyków w zapaleniu skóry wokół odbytu. Zapalenie skóry wokół odbytu może też być wynikiem nadwrażliwości na środki miejscowe, leki doustne lub pokarmy.
Czynniki te działają jako alergeny, wywołując reakcję nadwrażliwości typu komórkowego przy kolejnej ekspozycji. Charakterystyczna jest tzw. utrwalona polekowa wysypka kontaktowa pojawiająca się dokładnie w tym samym miejscu, przy każdorazowej dawce alergenu (lek), Najczęściej wymienianymi alergenami są składniki tzw. maści hemoroidalnych, np. lanolina, kamfora, balsam peruwiański. Inne alergeny to terpentyna i rtęć. Komercyjne zestawy najpopularniejszych alergenów służą wyodrębnieniu odpowiedniego alergenu metodą skórnych testów płatkowych.
ETIOLOGIA – schemat 2
Schemat 2.
Jak widać z powyższego schematu, świąd alergiczny i świąd idiopatyczny rozpatrywany jest oddzielnie. Za świąd idiopatyczny uważa się świąd, w którym nie można znaleźć organicznej przyczyny choroby. Pomimo tego podziału, większość autorów uważa, że główną przyczyną świądu idiopatycznego jest niezdiagnozowany czynnik alergiczny. Dasan i wsp. (2) przebadali 32 pacjentów ze świądem odbytu, z których 18 miało dodatnie skórne testy alergiczne. Najczęstszymi alergenami okazały się czynniki zapachowe i antybiotyki. Wielu autorów uważa, że przyczyną świądu pierwotnego jest nieprawidłowa dieta (kawa, herbata, alkohol, ostre przyprawy, czekolada), złe nawyki higieniczne oraz nierozpoznany odczyn alergiczny (3). Są autorzy, którzy jedną z przyczyn świądu idiopatycznego upatrują w patologicznym obniżeniu napięcia mięśnia zwieracza wewnętrznego i związanego z tym wycieku stolca (4). Omawiając przyczyny świądu idiopatycznego trudno też nie wspomnieć o aspekcie psychologicznym tej choroby. Często bowiem świąd idiopatyczny dotyczy pacjentów nerwowych, depresyjnych (5). W większości przypadków zaburzenia osobowości lub sytuacje konfliktowe raczej jednak tylko nasilają świąd, niż są jego bezpośrednią przyczyną. Nie stwierdzono też prostej zależności między konkretną cechą psychiczną, a występowaniem świądu odbytu. Częściej jednak u chorych ze świądem powtarzają się zaburzenia o typie maniakalno-depresyjnym (6), stany lękowe i hypochondria. Świąd może być wywołany lub nasilać się pod wpływem sytuacji konfliktowych w pracy lub w życiu osobistym (np. homoseksualizm) (7). Wyjątkowo świąd odbytu jest przykładem konwersji i przeniesienia negatywnych emocji (złość, wściekłość, agresja) (8) w okolicę anogenitalną. Rozpoznanie świądu psychogennego można postawić dopiero po wykluczeniu innych przyczyn. Chorzy zbyt szybko zakwalifikowani do leczenia psychiatrycznego lub niekonwencjonalnego (akupunktura, hipnoza) czują się zignorowani i urażeni. Nie należy więc lekceważyć psychologicznego aspektu świądu. Z praktycznych obserwacji autorek wynika, że pacjenci ze świądem pierwotnym odbytu są to chorzy znerwicowani, z kompleksami i niepewni siebie. Często też trudno ustalić, co w tym łańcuchu przyczynowo-skutkowym jest przyczyną, a co efektem końcowym zaburzeń chorobowych.
Wydaje się, że świąd idiopatyczny często jest rozpoznawany zbyt pochopnie, kiedy przyczyna świądu nie jest dokładnie szukana.
DIAGNOSTYKA
Żeby rozpoznać świąd pierwotny należy wykluczyć choroby organiczne oraz zanalizować wszystkie czynniki, z którymi styka się pacjent, mogące być potencjalnymi alergenami.
BADANIE PACJENTA
Badanie pacjenta zgłaszającego się ze świądem odbytu opiera się na wywiadzie, ogólnym badaniu przedmiotowym i szczegółowym badaniu proktologicznym.
Wywiad
Pacjenta należy dokładnie wypytać o okoliczności, w jakich świąd występuje (czy w dzień, czy w nocy, w pracy, w domu, itd.) oraz o częstość występowania dolegliwości. Ważnym pytaniem jest to, czy pacjent pamięta okoliczności, w których po raz pierwszy wystąpiły dolegliwości (infekcja, antybiotykoterapia, zmiana proszku do prania).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Daniel G.L. et al.: III Pruritus ani: causes and concerns Dis. Colon. Rectum. 1994, 37:670-674. 2. Dasan S. et al.: Scott Treatment of persistent pruritus ani in a combined colorectal and dermatological clinic. Br. J. Surg. 1999, 86:1337-1340. 3. Friend W.G.: The cause and treatment of idiopathic pruritus ani Dis. Colon. Rectum. 1977 Jan-Feb 40-42. 4. Farouk R. et al.: Abnormal transient internal sphincter relaxation in idiopathic pruritus ani: physiological evidence from ambulatory monitoring Br. J. Surg. 1994, 81:603-606. 5. Laurent A. et al.: Imbert R Psychological assessment of patients with idiopathic pruritus ani Psychother-Psychosom, 1997, 66(3):163-6. 6. Maenel T.: Zur psychosomatik der Haut, Schweiz, Rudnschau Med.,1982, 71:43,1701-1706. 7. Panzzon R.: Der Hartnackige Pruritis ani, Schweiz. Rundschau Med., 1988, 77, 40:061-1065. 8. Gliss G. et al.: Uber zusammen-hange zwischen psyche und haut, z. haut kr,1977, 52:50-54. 9. Rhode H.: Krwawienia z odbytu, ból, świąd,pieczenie i kłucie w odbycie mogą być objawami „zespołu pawiana” Medycyna Wiejska 1994 XXIX str 248-250. 10. Aleksander-Williams J.: Causes and management of anal irritation Br. J. Surg 1983 vol 287 November 159-160. 11. Rygick A.N.: Atlas of the operation on the rectum and colon. Moskow: Meduch Posovie,1968, 1632. 12. Eusebio E.B. et al.: Treatment of intractable pruritus ani. Dis.Colon Rectum 1990, 33:770-772. 13. Farouk R., Lee P.W.: Intradermal methylene blue injection for the treatment of intractable idiopathic pruritus ani Br. J. Surg 1997, 84. str 670. 14. Rucklidge, Saunders Hypnosis in a case of long-standing idiopathic itch. Psychosom-Med., 1999 May-Jun, 61(3):355-8.
Medycyna Rodzinna 3-4/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna