Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001

Spis treści / Contents

Wiek XXI - nowe systemy informacji
21 st century - new systems of information
Zdzisław Rondio - s. 3-4
Zastosowanie skal APACHE II i GCS w prognozowaniu wyników leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii
The APACHE II and GCS scales for prediction of outcome from intensive care
Danuta Dyk, Laura Wołowicka, Lucyna Kramer - s. 5-8
Prognozowanie wyników intensywnej terapii na podstawie skali systemu APACHE III
APACHE III prognostic system for prediction of outcome from intensive care
Danuta Dyk - s. 9-13
Wpływ przetoczeń masy erytrocytarnej na dystrybucję propofolu w poszczególnych elementach krwi w warunkach znieczulenia całkowicie dożylnego*
Effect of red blood cell transfusion on propofol disposition between blood components during total intravenous anaesthesia
Anna Fijałkowska, Andrzej Nestorowicz, Andrzej L. Dawidowicz - s. 15-17
Zastosowanie krwi własnej chorego w operacjach w krążeniu pozaustrojowym
Autotransfusion in open-heart surgery
Piotr Buczkowski, Marek Jemielity, Jadwiga Tomczyk, Bartłomiej Perek, Maciej Walczak, Wojciech Dyszkiewicz - s. 19-22
Postępowanie anestezjologiczne u chorego z przetoką oskrzelowo-opłucnową. Opis przypadku
Perioperative management of the broncho-pleural fistula. Case report
Waldemar Machała, Andrzej Markiewicz - s. 23-26
Znieczulenie chorej z nużliwością mięśni i nadwrażliwością na wiele leków anestezjologicznych do operacji usunięcia grasicy
Anaesthesia for thymectomy in the myasthenic, hyperallergic patient
Małgorzata Wąs, Mariusz Czechowski, Maria Janusz - s. 27-28
Metody oceny niedożywienia i efektywności terapii żywieniowej
Malnutrition and nutrition assesment
Grzegorz Kuciel, Wiesława Łysiak-Szydłowska - s. 29-33
Zastosowanie roztworów glukozy w czasie anestezji i operacji u dzieci
Glucose solution during anaesthesia in children
Magdalena Mierzewska-Schmidt - s. 35-40
Ekonomika i szacowanie kosztów w praktyce anestezjologicznej
Economics and cost-benefit analysis in anaesthesiology
Tomasz Gaszyński, Wojciech Gaszyński - s. 41-46