Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001, s. 3-4
Zdzisław Rondio
Wiek XXI – nowe systemy informacji
21 st century – new systems of informationAktualny system komunikacji umożliwił wprowadzenie od 1999 r. strony internetowej Towarzystwa (http://www.anestezjologia.org.pl). Rozszerzyło to zakres i szybkość dystrybucji wybranych informacji, w tym również i streszczeń artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie. Tradycyjny kwartalnik pozostał jednak w klasycznym układzie archiwizowania dorobku naukowego. Spełnia zadanie trwałego dokumentu wkładu anestezjologów polskich do ogólnego rozwoju naszej specjalności.
Czas ma swoją pozycję jako jedna z bardzo istotnych wartości również i w nauce. Można przypomnieć, że liczy się tu nie tylko fakt, że coś zostało opracowane dobrze, ale również zostało zrobione i opublikowane w odpowiednim czasie. Szybkość przekazu ma wielką cenę ale badania naukowe mają wielokrotnie wartość ponadczasową. Nie tylko odkrycia przełomowe, ale nieraz drobne modyfikacje metod i szczegóły aplikacji mogą być trwałym elementem postępu. Wiele takich danych z zakresu diagnostyki lub terapii może mieć istotne znaczenie i stać się inspiracją nowych osiągnięć. Wiele prawd sprzed lat powraca w nowej formie lub przypomina, że popełnione przed laty błędy są do uniknięcia.
Wobec globalizacji nauki, poza akumulacją ośrodków nadających kierunek postępu wiedzy, unifikacji wymaga system komunikacji i porozumiewania. Historia i możliwości ekonomiczne utrwaliły pozycję języka angielskiego, jako podstawę piśmiennictwa i akcentowania swojej obecności w nauce. Do wiodących w anestezjologii należą czasopisma z największymi tradycjami: Anesthesiology, Anesthesia and Analgesia oraz British Journal of Anaesthesia i Canadian Journal of Anaesthesia. Prace w nich publikowane stały się wykładnikiem aktualnego poziomu wiedzy. Najczęściej cytowane, były prezentowane powszechnie w formie obszernych przeglądów piśmiennictwa. W latach następnych czasopisma te stały się podstawą biblioteki elektronicznej ( The Electronic Anaesthesia Library – TEAL), osiągalnej na dyskach CD-ROM.
Nieco wcześniej postęp techniczny (wprowadzenie składu komputerowego druku) umożliwił rozszerzanie rynku wydawniczego. W ramach rozwoju piśmiennictwa pojawiły się w latach 80. nowe wydawnictwa o charakterze dydaktycznym. Wśród nich Lectures in Anaesthesiology, Seminars in Anesthesia, Current Opinion in Anaesthesiology i Current Anaesthesia and Critical Care, odgrywały istotną rolę w kształceniu kadr anestezjologów w skali światowej.
W naszym kraju, zmiany polityczno-ustrojowe lat osiemdziesiątych, spowodowały dezorganizację wydawnictw medycznych. Po Kongresie Europejskim w Warszawie, PTAiIT stworzyło własną bazę wydawniczą, która bez żadnych przerw umożliwiła kontynuacje druku i dystrybucji naszego kwartalnika. Zakres dostępu do prac naukowych stał się jeszcze pełniejszy. Wykorzystanie dużego zakresu pism dostępnych w tym czasie ograniczała względnie słaba znajomość języka angielskiego w naszym kraju. Równocześnie. częściowa i skrócona prezentacja wybranych streszczeń nie zapewniała potrzeb wszystkich czytelników.
Przekonanie, że wydawnictwa są instytucjami dochodowymi oraz ograniczenie przez KBN finansowania towarzystw naukowych w tym zakresie, odbiło się niekorzystnie na rynku czasopism naukowych. W ostatnim 10-leciu prace naukowe, wielokrotnie w formie abstraktów i referaty szkoleniowe o różnym zakresie drukowano w materiałach kongresów lub konferencji naukowych, wydawanych nieregularnie w ograniczonym nakładzie. Wydawnictwo Uni-Druk w 1997 r. drukowało polską wersję Aktualności w Anestezji i Intensywnej Terapii (będącej tłumaczeniem Current Anaesthesia and Critical Care), które ukazywały się jednak krótko.
British Journal of Anaesthesia (86 (1); 3, 2001 – Editorial II), wprowadza aktualnie zmiany form publikacji. Prace o fundamentalnym dla wiedzy znaczeniu, w formie TEAL będą dostępne przez trzy lata, w wersji zbiorczej i pojedynczej na dyskach DVD-ROOM. BJA otworzyło również witrynę internetową (odpłatnie). Czasopismo będzie dalej drukowane w formie tradycyjnej i ukierunkowane na ciągłe kształcenie i rozwój praktyczny (CEPD – continuing educational and professional development) zgodny z programem kształcenia Królewskiego Kolegium Anaestezjologów (RCA).
Anestezjologia Intensywna Terapia – wciąż akceptowana przez prenumeratorów, wymaga jednak wobec gwałtownie zmieniających się czasów, dostosowania do nowych metod przekazu informacji. Postęp we wszystkich dziedzinach osiąga coraz większe przyspieszenie. Pojawia się pytanie jak udoskonalić obieg informacji dostosowany do systemu europejskiego i jak wykorzystać najlepiej internet?

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001