Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001, s. 27-28
Małgorzata Wąs, Mariusz Czechowski, Maria Janusz
Znieczulenie chorej z nużliwością mięśni i nadwrażliwością na wiele leków anestezjologicznych do operacji usunięcia grasicy
Anaesthesia for thymectomy in the myasthenic, hyperallergic patient
z Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
kierownik: prof. dr hab. A. Dyaczyńska-Herman – Śląskiej AM
Streszczenie
Przedstawiono opis znieczulenia młodej kobiety, chorej na myasthenia gravis, z udokumentowaną alergią na wiele leków anestezjologicznych, poddanej operacji usunięcia grasicy. Zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku piersiowym i ogólne. W wyborze metody i środków znieczulenia, kierowano się charakterem schorzenia podstawowego oraz wynikami śródskórnych testów uczuleniowych.
Summary
We present a case of 26-yr-old women, suffering from the Osserman II type myasthenia gravis, scheduled for elective thymectomy. Preoperative screening revealed significant allergy for ketamine, midazolam, pethidine, morphine, mivacurium and suxamethonium. Day before surgery an epidural catheter was introduced via Th4-5 interspace and 10 ml of 2% lidocaine was injected before start of anaesthesia that was induced with methohexital and halothane. Patient was intubated without muscle relaxants and anaesthesia was maintained with nitrous oxide/oxygen and isoflurane. After surgery the women was ventilated in a pressure support mode for 2 hours, than extubated. Postoperative period went uneventful.
Słowa kluczowe: myasthenia gravis, alergia, tymektomia.M yasthenia gravis (nużliwość mięśni) jest przewlekłą chorobą, charakteryzującą się osłabieniem siły mięśniowej, wskutek wytwarzania przeciwciał przeciw receptorom acetylocholinowym N płytek nerwowo-mięśniowych. Podłożem choroby jest najprawdopodobniej reakcja autoimmunologiczna o nieznanej etiologii. Receptory acetylocholinowe zostają zajęte i zniszczone przez przeciwciała, a przewodnictwo upośledzone [1,2,3]. Ważną rolę w przebiegu zjawisk immunologicznych w nużliwości mięśni odgrywa grasica, która u znacznej liczby chorych jest przerośnięta. Usunięcie grasicy – tymektomia – jest dziś powszechnie uznanym sposobem leczenia tych chorych. Po tymektomii u ok. 75% chorych następuje poprawa kliniczna.
Alergia podczas anestezji zdarza się w 1:1000 – 1:30 000 przypadków [1], śmiertelność w przebiegu reakcji anafilaktycznych wynosi 0,05% [4]. Istotą nadwrażliwości jest reakcja anafilaktyczna, wywołana po podaniu danego środka przez specyficzną aktywację przeciwciał z grupy IgE lub klasycznej drogi aktywacji dopełniacza.
OPIS PRZYPADKU
Kobieta 26-letnia, o masie ciała 59 kg, wzroscie 170 cm, z rozpoznaniem myasthenia gravis wg klasyfikacji Ossermana II A [5] od roku była leczona pirydostygminą (Mestinon, Roche, Szwajcaria) 90 mg/24h-1 w 3 dawkach podzielonych. Tomografia komputerowa klatki piersiowej wykazała obraz mogący odpowiadać przetrwałej grasicy.
Pacjentka w wywiadzie podawała długoletnią alergię na wiele substancji (kurz, pyłki traw, pierze, żółtko jaja kurzego), występował patologiczny dermografizm, jeden raz wystąpił obrzęk naczynioruchowy Quinckego z zajęciem powiek, ust, języka i krtani. Przed planowaną operacją wykonano śródskórne testy uczuleniowe na wybrane leki anestezjologiczne (tab. I).
Tab. I. Wyniki śródskórnych testów uczuleniowych
LekWynik ujemny w rozcieńczeniuWynik dodatni w rozcieńczeniuBąbel, średnica w mm
Metoheksital1: 1--
Etomidat1: 101: 110/14
Ketamina-1: 100010/35
Midazolam-1: 10010/40
Suksametonium1: 10001: 1004/14
Miwakurium-1: 100011/40
Pankuronium1: 1001: 107/9
Wekuronium-1: 1030/7
Droperidol1: 1001: 109/10
Fentanyl1: 1001: 107/9
Morfina-1: 10010/30
Petydyna-1: 100014/35
Sufentanylwątpliwy 1: 1001: 1010/25
Pyralginawątpliwy 1: 100 i 1: 101: 111/25
Lidokaina1: 1--
Ze względu na dodatnie testy śródskórne chorą skierowano do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej w Katowicach-Ligocie, gdzie została przygotowana do tymektomii w znieczuleniu ogólnym i przewodowym. W przeddzień operacji wprowadzono cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym Th4-Th5. Należne dawki pirydostygminy chora otrzymywała do dnia zabiegu włącznie. Nie zastosowano premedykacji farmakologicznej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rosenberg P., Kanto J., Nuutinen L.: Anestezjologia. Novus Orbis, Gdańsk1998.
2. Larsen R.: Anestezjologia. Urban & Partner, Wrocław1996.
3. Barash P.G., Cullen B.F., Stoelting R.K.: Clinical Anaesthesia. J.G. Lippincott Company, Philadelphia 1989.
4. Stellato C., Marone G.: Mast cells and basophils in adverse reactions to drugs durning general anaesthesia; in: Human Basophils and Mast Cells (ed.: Marone G.).Karger, Basel 1995.
5. Osserman K.E.: Myasthenia Gravis. Grunner and Stratter, New York 1958.
6. Krieg N., Mazur L., Boij L.H.D.J., Crull J.F.: Intubation conditions and reversibility of a new non-depolarizing neuromuscular blocking agent, Org NC45. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1980, 24, 423-425.
Adres do korespondencji:

Katedra i Klinika AiIT Śl AM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001