Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001, s. 9-13
Danuta Dyk
Prognozowanie wyników intensywnej terapii na podstawie skali systemu APACHE III
APACHE III prognostic system for prediction of outcome from intensive care
z Pracowni Badań Stosowanych w Pielęgniarstwie, Kliniki Intensywnej Opieki Medycznej i Leczenia Bólu;
kierownik: prof. dr hab. L. Wołowicka – AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Streszczenie
Celem pracy była ocena zdolności i dokładności systemu APACHE III do przewidywania wyników leczenia chorych w wieloprofilowym oddziale intensywnej terapii. W ocenie możliwości prognostycznych systemu APACHE III zastosowano testowanie goodness-of fit (GOF) Hosmera i Lemenshowa oraz krzywą ROC. Spośród 410 leczonych w oddziale intensywnej terapii, zmarło 147 (36%) chorych, natomiast na podstawie APACHE III prognozowano zgony u 144 (35,12%) chorych. Wartość kalibracji systemu APACHE III była równa (chi2 = 4,619 p=0,797). Wielkość pola pod krzywą ROC wyniosła 0,830. W całej grupie średnia punktacji dla APACHE III wynosiła 62,8 ± 28,4. System APACHE III wykazuje zgodność wyników obserwowanych z przewidywanymi, dużą dokładność prognozowania i należy go uznać za najlepszy model dla przewidywania wyników ciężko chorych w polskim wieloprofilowym oddziale intensywnej terapii.
Summary
I have assessed usefulness and accuracy of the APACHE III scoring system for prediction of intensive care outcome in large tertiary care hospital, using Hosmer and Lemenshow goodness-of-fit testing and the ROC curve. Four hundred and ten adult patients with mean APACHE score of 62.8 ± 28.4 were enrolled in the study. 147 (35.9%) of them died, compared to predicted by the APACHE III number of 144 (35.12%). The APACHE calibration value was chi2 = 4.62; p = 0.80 and area under ROC curve was 0.830. I conclude than that the APACHE III system has proved its usefulness and should be acknowledged as the best model for prediction of intensive care outcome in a tertiary reference Polish hospital.
Ocena skuteczności leczenia w oddziale intensywnej terapii (OIT) mierzona jest często przeżywalnością pacjentów. Systemy punktacji prognozujące ryzyko zgonu pacjenta zostały wybrane jako sposób pozwalający dzielić pacjentów na grupy o porównywalnej ciężkości schorzenia i szansach przeżycia [1]. Prognozowanie znajduje podstawowe zastosowanie w rozwiązywaniu takich problemów jak: planowanie form organizacyjnych, kosztów działalności, wielkości i wyposażenia OIT; ocena sprawności wszystkich etapów opieki nad krytycznie chorym [2].
Spośród wielu proponowanych systemów prognostycznych najbardziej znane i posiadające największą wartość są APACHE II i jego późniejsza modyfikacja APACHE III [3,4,5].
W polskich publikacjach medycznych nie ma doniesień na temat możliwości jak i dopasowania systemu APACHE III do prognozowania wyników u chorych OIT.
Celem pracy była ocena zdolności i dokładności systemu APACHE III do przewidywania przeżycia i zgonu w pierwszych 24 godzinach leczenia chorych w wieloprofilowym OIT.
METODYKA
Na podstawie systemu APACHE III oceniono 410 pacjentów 12-łóżkowego, wielodiagnostycznego oddziału intensywnej terapii, o profilu leczniczo-dydaktycznym, w pierwszej dobie leczenia w OIT, od kwietnia 1995 do grudnia 1997 roku. Z uwagi na brak powszechnego dostępu do pełnej dokumentacji systemu APACHE III, badania niniejsze były możliwe dzięki umowie z Instytutem APACHE Medical System INC w Waszyngtonie.
Dane zbierano od każdego nowo przyjętego do oddziału w ciągu pierwszych 24 godzin. Z analizy badań wykluczano chorych z oparzeniami, poniżej 16 roku życia oraz tych, którzy zmarli w ciągu pierwszych 6 godzin pobytu w OIT.
Powikłania powstałe w trakcie leczenia identyfikowano na podstawie rejestracji rozpoznania w dokumentacji lekarskiej.
System APACHE III składa się z dwu części: punktacji APACHE III, która może dać wstępną ocenę ryzyka dla ciężko chorych i równania prognozującego APACHE III, które wykorzystuje punktację APACHE III, dane dotyczące choroby zasadniczej oraz miejsce leczenia bezpośrednio przed przyjęciem do OIT, w celu ustalenia oceny śmiertelności szpitalnej dla indywidualnych pacjentów [5].

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Beck D.H., Taylor B.J., Millar B., Smith G.B.: Prediction of outcome from intensive care: a prospective cohort study comparing Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and III prognostic systems in a United Kingdom intensive care unit. Critical Care Medicine 1997, 25, 9-15.
2. Walder A.D., Yeoman P.M., Turnbull A.: The abbreviated injury scale as a predictor of outcome of severe head injury. Intensive Care Medicine 1995, 21, 606-609.
3. Karpel E., Gierek D., Skorupa A., Wąs M., Czarny J., Dyaczyńska-Herman A.: Przydatność prognostyczna wybranych parametrów oceny stanu chorego we wstrząsie septycznym. Medycyna Intensywna i Ratunkowa 1999, 3, 5-10.
4. Cho D.Y., Wang Y.C.: Comparison of the APACHE II, APACHE III and GCS in acute head injury for prediction of mortality and functinal outcom. Intensive Care Medicine 1997, 23, 77-84.
5. Knaus W.A., Wagner D.P., Draper E.A., Zimmermann J.E., Bergner M., Bastos G., Sirio C.A., Murphy D.J., Lotring T., Damiano A., Harrell F.E.: The APACHE III prognostic system. Risk prediction of hospital mortality for critically ill hospitalized adults. Chest 1991, 100, 1619-1636.
6. Hosmer D.W., Taber S., Lemenshow S.: The importance of assessing the fit logistic regression models: a case study. American Journal of Public Health 1991, 12, 1630-1635.
7. Hanley J.A., McNeil B.J.: The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology 1982, 143, 29-36.
8. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. ICD-10. Kategorie 3-znakowe. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „VESALIUS”, Kraków 1996.
9. Fernandez R.R., Vazquez-Mata G., Bravo M., Aguayo H., Zimmerman J., Wagner D., Knaus W.A.: The APACHE III prognostic system: customized mortality predictions for Spanish ICU patients. Intensive Care Medicine 1998, 24, 574-581.
10. Goldhill D.R., Sumner A.: Outcome of intensive care patients in a group of British intensive care units. Critical Care Medicine 1998, 26, 1337-1345.
11. Knaus W.A., Wagner D.P., Zimmerman J.E., Draper E.A.: Variations in mortality and length of stay in intensive care units. Annals of Internal Medicine 1993, 118, 753-761.
12. Moreno R., Morais P.: Outcome prediction in intensive care: results of a prospective, multicentre, Portuguese study. Intensive Care Medicine 1997, 23, 177-186.
13. Rivera-Fernadez R., Vazquez-Mata G., Bravo M., Aguayo-Hoyos E., Zimmerman J., Wagner D., Knaus W.A.: The APACHE III prognostic system: customized mortality predictions for Spanish ICU patients. Intensive Care Medicine 1998, 24, 574-585.
14. Sprung C.L., Geber D., Eidelman L.E., Baras M., Pizor R., Nimrod A., Oppenheim A., Epstein L., Loters.: Evaluation of triage decisions for intensive care admission. Critical Care Medicine 1999, 27, 1073-1079.
Adres do korespondencji:
Adres:
Pracownia Badań Stosowanych w Pielęgniarstwie
Wydział Nauk o Zdrowiu AM
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
e-mail: dyk@usoms.poznan.pl; ddyk@poczta.onet.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2001