Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2001

Spis treści / Contents

Przydatność spektralnej analizy zapisu EEG do oceny głębokości anestezji
Electroencephalography spectral analysis for assessment of the depth of anaesthesia
Robert Rudner, Przemysław Jałowiecki, Piotr Kawecki - s. 227-232
Farmakodynamika cisatrakurium podawanego w dawkach 2, 3 i 5 x ED95
Pharmacodynamics of multiple ED95 doses of cisatracurium
Piotr Harbut, Alfred Doenicke, Heike Kroll, Elke Czeslick, Markus Kräh, Andrzej Kübler - s. 233-236
Wpływ indukowanego ciążą nadciśnienia tętniczego na przepuszczalność bariery krew-mózg. Doniesienie wstępne
Effect of pregnancy-induced arterial hypertension on permeability of brain-blood barrier
Grażyna Michalska-Krzanowska, Elżbieta Stasiak-Pikuła, Cezary Pakulski - s. 237-239
Regionalna anestezja w Polsce w 1998 roku
Regional anaesthesia in Poland: the 1998 survey
Tomasz Siegel, Ewa Mayzner-Zawadzka, Katarzyna Szamotulska - s. 241-246
Wpływ kwasu traneksamowego i aprotyniny na pooperacyjną utratę krwi w operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego*
The effects of tranexamic acid and aprotinin on postoperative blood loss in coronary artery bypass surgery
Dorota Szczurek, Janusz Andres, Rafał Drwiła, Jerzy Sadowski - s. 247-249
Anestezja z użyciem cisatrakurium u chorej z porfirią
Cisatracurium for relaxation during anaesthesia in a porphyric patient. Case report
Jerzy Cianciara, Tomasz Gaszyński, Piotr Arkuszewski, Wojciech Gaszyński - s. 250-252
Anestezjologia a nowoczesne techniki elektroencefalograficzne
Modern electroencephalography and anaesthesiology
Robert Rudner, Przemysław Jałowiecki, Piotr Kawecki - s. 253-260
Wentylacja nieinwazyjna - wskazania i ograniczenia stosowania w warunkach oddziału intensywnej terapii
Non-invasive ventilation in the intensive care settings
Zbigniew Szkulmowski - s. 261-265