Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004

Spis treści / Contents

W poszukiwaniu właściwego słowa...
Trying to find a suitable word...
Andrzej Nestorowicz Redaktor Naczelny
Znaczenie wywiadu anestezjologicznego w przewidywaniu trudności intubacyjnych
Significance of the preoperative interview for prediction of a difficult tracheal intubation
Magdalena Łasińska-Kowara, Janina Suchorzewska, Anna Wądrzyk, Magdalena Sidorowicz - s. 169-172
Wielkość dynamicznego PEEP w czasie zmiany pozycji ciała u chorych w trakcie wentylacji wspomaganej
The effect of various body positions on dynamic intrinsic PEEP during pressure support ventilation
Zbigniew Szkulmowski, Przemysław Słomkowski, Małgorzata Bała - s. 173-176
Porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego z zastosowaniem czystej bupiwakainy i zredukowanej dawki bupiwakainy z dodatkiem fentanylu do zabiegów przezcewkowej resekcji prostaty
Comparison of spinal anaesthesia using heavy bupivacaine with spinal anaesthesia using a mixture of haevy bupivacaine and fentanyl, for transurethral prostatectomy
Hanna Misiołek, Hanna Kucia, Jacek Karpe, Małgorzata Werner, Aleksandra Kwosek, Dariusz Budziński, Piotr Knapik - s. 177-180
Przedłużone stosowanie wymienników ciepła i wilgoci - ocena wydajności
Assessment of the efficacy of heat and moisture exchangers with prolonged use
Artur Florek, Andrzej Nestorowicz, Edyta Kotlińska-Hasiec - s. 181-184
Analiza postępowania resuscytacyjnego i ocena wpływu badanych czynników na przeżycia przedszpitalne w pozaszpitalnych przypadkach zatrzymania krążenia na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej
Out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation in the city of Lodz: assessment of performance and the effects of selected factors on survival rate
Adam Rasmus, Marek Krawczyk, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Rafał Bartkowiak, Wiesława Trendak - s. 185-189
Analiza znieczulenia pacjentek z tetralogią Fallota do cięcia cesarskiego - opis przypadków
Anaesthesia for caesarean section in patients with tetralogy of Fallot
Wojciech Dąbrowski, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Jadwiga Biernacka, Jarosław Wośko, Andrzej Nestorowicz - s. 191-194
Trudności w leczeniu ciężkiego zwężenia drogi odpływu lewej komory u chorej z kardiomiopatią przerostową
Systolic anterior motion of the mitral valve complicating percutaneous transluminal septal myocardial ablation in a patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Case report.
Mirosław Ziętkiewicz , , Marcin Wąsowicz , , Andrzej Gackowski , , Rafał Drwiła , , Jerzy Sadowski , , Janusz Andres , - s. 195-199
Całkowite znieczulenie rdzeniowe jako powikłanie blokady przykręgowej w odcinku piersiowym - opis przypadku
Total spinal anaesthesia as a complication of thoracic paravertebral block. Case report
Hanna Misiołek, Hanna Kucia, Magdalena Werszner, Grzegorz Hura, Piotr Stoksik, Piotr Knapik - s. 200-202
Przyczyny niepowodzeń znieczulenia podpajęczynówkowego
Causes of failed spinal anaesthesia
Maciej Łapoć, Ewa Mayzner-Zawadzka - s. 203-205
Remifentanyl w intensywnej terapii
Remifentanil in intensive care
Paweł Ratajczyk, Tomasz Gaszyński, Wojciech Gaszyński - s. 206-209
Kształcenie ustawiczne w anestezjologii i intensywnej terapii w Europie Środkowej: kursy FEEA (Foundation for European Education in Anaesthesiology) w Polsce
Continuing medical education in anaesthesiology and intensive therapy in Central Europe - postgraduate courses of the Foundation for European Education in Anaesthesiology (FEEA) in Poland
Roman Szulc, Witold Jurczyk, Tadeusz Szreter, Janusz Andres, Elżbieta Buczkowska - s. 210-213
Czy zespoły leczenia ostrego bólu powinny zaistnieć w strukturach organizacyjnych naszych szpitali?
Is there a place for acute pain services in our hospitals?
Hanna Misiołek, Aleksandra Kwosek, Hanna Kucia, Piotr Stoksik, Piotr Knapik - s. 214-219
Odpowiedź emocjonalna anestezjologa na stres związany z wprowadzeniem do znieczulenia
The stress response of giving induction to anaesthesia
Maria J. Turos - s. 220-222
Ułożenie do intubacji i wkłucia centralnego u chorych otyłych
Positioning for intubation and central venous access in the morbidly obese
Tomasz Gaszyński, Wojciech Gaszyński - s. 223-224