Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2005

Spis treści / Contents

Porównanie metod wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej z różnym stosunkiem wdechu do wydechu podczas znieczulenia ogólnego u dzieci
Volume-controlled vs. pressure-controlled ventilation with different I:E ratios during endotracheal anaesthesia in children; a randomized study
Andrzej Piotrowski, Paweł Arkuszyński, Dariusz Lipczyński, Wojciech Fendler, Tomasz Fudala - s. 226-231
Wpływ sewofluranu na zapotrzebowanie na rokuronium podawane w ciągłym wlewie i na powrót przewodnictwa nerwowo-mięśniowego u dzieci
The influence of sevoflurane on rocuronium requirement and recovery from neuromuscular block in children
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka - s. 232-236
Czas gotowości zespołu operacyjnego do wykonania nagłego cięcia cesarskiego - porównanie znieczulenia podpajęczynówkowego i znieczulenia ogólnego
Time required for surgical readiness in emergency cesarean section: spinal compared with general anaesthesia
Elżbieta Nowacka, Swietłana Krzemień-Wiczyńska, Bartosz Stieblich - s. 237-240
>Wpływ przygotowania przedoperacyjnego i premedykacji na percepcję dolegliwości bólowych u chorych operowanych z powodu przepukliny pachwinowej w znieczuleniu miejscowym
The influence of preoperative preparation and premedication on the perception of postoperative pain after inguinal hernia repair under local anaesthesia
Irmina Śmietańska, Maria Wujtewicz, Ewa Prokopiuk, Radosław Owczuk, Maciej Śmietański, Zbigniew Śledziński - s. 241-245
Kliniczna ocena skuteczności CDP-choliny jako neuroprotektora w izolowanych urazach mózgu*
Clinical evaluation of the neuroprotective action of CDP choline in isolated brain trauma
Ewa Mayzner-Zawadzka, Magdalena Wodowska, Beata Toczyłowska,, Bogdan Ciszek, - s. 246-250
Ciężkie zatrucie teofiliną u 16-letniej dziewczynki leczone za pomocą hemodializy - opis przypadku
Haemofiltration for severe suicidal theophylline poisoning. Case report
Daniela Kurczabińska-Luboń,, Monika Nowicka,, Ludwik Stołtny,, Dariusz Luboń, Aleksandra Lubina, Ewa Karpel - s. 251-254
Późny powrót wydolnego oddechu u chorego po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa - opis przypadku
Delayed return of spontaneous respiration after cervical spinal cord injury. Case report
Aleksander Zeliaś - s. 255-258
Zastosowanie rekombinowanego czynnika VIIa u rodzącej w ciąży czworaczej - opis przypadku
Recombinant factor VIIa for severe bleeding during cesarean section for quadruplet pregnancy. Case report
Elżbieta Nowacka, Romana Krawczyńska-Wichrzycka, Justyna Teliga-Czajkowska, Krzysztof Czajkowski, Ewa Mayzner-Zawadzka, Wiesław Schubert, Katarzyna Więch - s. 259-262
Zasady postępowania z kobietą ciężarną po urazie
Management of the pregnant trauma patient
Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Tomasz Sikorski, Dariusz Piotrowski - s. 263-267
Wybrane metody monitorowania czynności ośrodkowego układu nerwowego w sali operacyjnej
Multimodal brain monitoring during anaesthesia. A review
Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Michał Patyk, Paweł Lesiak - s. 268-273
30 lat doświadczeń zespołu ratownictwa medycznego „N” w Zabrzu w niesieniu pomocy noworodkom oraz dzieciom w stanie zagrożenia życia
Thirty years experience in transportation of infants and children with life-threatening conditions. Pro memoriam: Dr. Wojciech Grzywna
Bogusław Bucki, Janusz Bursa, Jacek Karpe - s. 274-276