Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2006

Spis treści / Contents

Porównanie dwóch metod wentylacji płuc podczas zabiegów wewnątrz klatki piersiowej
A comparison of two methods of ventilation for open-chest surgery
Hanna Misiołek, Piotr Knapik, Wojciech Rokicki, Hanna Kucia, Grzegorz Bujok, Mieczysław Dziedzic - s. 66-71
Monitorowanie indeksu bispektralnego w celu optymalnego doboru wziewnego środka anestetycznego do operacji laminotomii lędźwiowej
BIS monitoring during volatile anaesthesia for lumbar laminotomy
Danuta Skaja, Mariusz Graff, Zbigniew Karwacki, Piotr Zieliński, Przemysław Kowiański, Paweł Słoniewski - s. 72-75
Ocena skuteczności dożylnej infuzji paracetamolu w leczeniu bólu pooperacyjnego we wczesnym okresie po zabiegach ginekologicznych
Efficacy of intravenous paracetamol for early postoperative analgesia after gynaecological surgery
Anna Fijałkowska, Katarzyna Trela-Stachurska, Tomasz Rechberger - s. 76-79
Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego powikłane wstrząsem neurogennym i anafilaktycznym - opis przypadku
Anaphylactic and neurogenic shock in the course of spinal block for caesarean section. Case report
Dariusz Węgrzyn, Andrzej Kolasa, Agnieszka Kutwin-Chojnacka, Wioletta Węgrzyn, Wojciech Przybylski - s. 80-82
Masywna zatorowość płucna u chorego z małopłytkowością indukowaną heparyną - opis przypadku
Massive pulmonary embolism due to the heparin-induced thrombocytopenia. Case report
Sławomir Sawulski, Wojciech Dąbrowski, Jarosław Wośko, Joanna Gąsowska - s. 83-85
Postępowanie anestezjologiczne z zastosowaniem deksmedetomidyny u chorego z zespołem Prader-Williego - opis przypadku
Dexmedetomidine for sedation in Prader-Willi syndrome. Case report
Tomasz Gaszyński, Janusz Strzelczyk, Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński - s. 86-89
Objawy sugerujące śmierć pnia mózgu w zespole Guillain-Barre - opis przypadku
Guillain-Barre syndrome mimicking brainstem death. Case report
Waldemar Iwańczuk - s. 90-93
Analgezja z wykorzystaniem technik znieczulenia przewodowego w ratownictwie górskim
Analgesia with the use of regional block techniques in mountain rescue
Sylweriusz Kosiński - s. 94-96
Definicja i rozpoznanie śmierci mózgu: porównanie wytycznych w różnych krajach
Definition and recognition of brain death: a comparison of national guidelines
Waldemar Iwańczuk - s. 97-103
Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg porodu
Effect of epidural analgesia on labour
Magdalena Świątek-Zdzienicka, Elżbieta Nowacka, , Robert Jarzębski, Romana Krawczyńska-Wichrzycka - s. 104-109
Informacja medyczna i jej znaczenie dla chorych przygotowywanych do znieczulenia i operacji
The importance of appropriate information for patients scheduled for anaesthesia and surgery
Jolanta Ziębicka, Ryszard Gajdosz - s. 110-114
Komentarz w sprawie sposobu kontraktowania w Polsce świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2006 roku
Comment on the National Health Fund financial policy toward anaesthesiology and intensive therapy in Poland in 2006
Krzysztof Kusza - s. 115-118