Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Balneologia Polska 1/2006

Spis treści / Contents

Wpływ fal torsyjnych prawoskrętnych na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych
Effects of right-handed torsion wave on respiratory burst of neutrophils
Honorata Nawrocka, Barbara Poniedziałek, Feliks Jaroszyk, Krzysztof Wiktorowicz - s. 6-11
Wpływ fal torsyjnych lewoskrętnych na wybuch oddechowy granulocytów obojętnochłonnych
Effects of left-handed torsion wave on respiratory burst of neutrophils
Honorata Nawrocka, Barbara Poniedziałek, Feliks Jaroszyk, Krzysztof Wiktorowicz - s. 12-16
Wpływ zmiennych pól magnetycznych o niskich wartościach indukcji na ekspresję VEGF, angiogenezę oraz gojenie się owrzodzeń postresowych u szczurów
Influence of microtesla variable megnetic fields on healing of stress ulcer of stomach, angiogenesis and expression of vegf in rats
Jadwiga Jośko, Aleksander Sieroń, Janusz Kasperczyk, Mirosław Tyrpień, Mariusz Adamek, Katarzyna Stęplewska, Karolina Sieroń-Stołtny, Grzegorz Cieślar - s. 17-24
Zmiany gospodarki lipidowej u otyłych chorych na cukrzycę pod wpływem redukcji masy ciała w warunkach uzdrowiskowych
Alterations in lipid levels in obese diabetic patients affected by weight loss under spa conditions
Robert Szafkowski, Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska, Sylwia Oczachowska-Szafkowska - s. 25-29
Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym w przebiegu boreliozy
Problems in physical rehabilitation in the treatment of patients with Lyme disease
Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Agnieszka Gregajtys, Marzena Bazan, Paweł Leśniewski - s. 30-35
Efektywność ćwiczeń wzmacniających mięśnie u chorych z przepukliną jądra miażdżystego w dolnej części kręgosłupa lędźwiowego
Efficiency of muscles strenghtening exercises in patients with herniated lumbar intervertebral discs
Przemysław Lisiński, Monika Majewska, Włodzimierz Samborski - s. 36-39
Wody lecznicze występujące w Szczawnicy - możliwości ich wykorzystania do kuracji uzdrowiskowej
Therapeutic waters occurring in szczawnica - the possibilities of their use in treatment
Michał Drobnik, Teresa Latour - s. 40-45
Usłonecznienie efektywne w Polsce
Effective sunshine in poland
Czesław Koźmiński, Bożena Michalska - s. 46-50
Pogoda a samobójstwa
Weather and suicides
Janina Trepińska, Katarzyna Piotrowicz, Rafał Bąkowski, Filip Bolechała - s. 51-55
Historia powstania i rozwoju Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej
History of origin and development of polish balneology and physical medicine society
J. Wiesław Kochański - s. 56-63
Krioterapia - uwagi ogólne
Cryotherapy - general notes
Wiesław Bojek - s. 64-67
Subterraneoterapia w Kopalni Soli „Wieliczka”. Część I
Subterraneotherapy in the Wieliczka Salt Mine. Part I
Maria Kmiecik - s. 68-70
Pamięć jest powinnością naszą i bogactwem
Paweł Ambrożewicz - s. 71-73