Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Balneologia Polska 2/2006

Spis treści / Contents

Charakterystyka własności fizycznych pola magnetycznego niskiej częstotliwości w biologicznym oddziaływaniu na organizmy żywe
The characteristic of physical properties of low magnetic field in biological influence on living organisms
Elżbieta Ciejka, Anna Gorąca, Bogusława Kowacka, Beata Skibska - s. 82-85
Wpływ ćwiczeń oddechowych na wskaźniki spirometryczne u pacjentów we wczesnym okresie po wybranych zabiegach kardiochirurgicznych
The influence of breathing exercises on spirometer coefficients in patients in early period after selected cardiosurgical endeavours
Romualda Mucha, Jarosław Pasek, Aleksander Sieroń - s. 86-90
Obciążenie dziedziczne występowaniem otyłości i cukrzycy u chorych z otyłością ogromną
Evaluation of family history of obesity and diabetes mellitus in patients with severe obesity
Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska, Iwona Szczawińska, Joanna Jarkiewicz-Tretyn - s. 91-94
Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego systemem VIOFOR JPS na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym
Influence of slow – changing magnetic fields VIOFOR JPS System to observe practice on blood pressure parameters persons with arterial hypertension
Jarosław Pasek, Romualda Mucha, Joanna Gmyrek, Aleksander Sieroń - s. 95-100
Efekty kontrolowanego treningu fizycznego w grupie pacjentów z prewencji rentowej ZUS z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym
Effects of frequently controlled exercises in a group of patients with cardiac ischaemia and hypertension
Joanna Szykowska-Styczyrz - s. 101-105
Wybrane wskaźniki antropometryczne u otyłych byłych sportowców
Some of the anthropometric indexes in obese former sportsmen
Iwona Szczawińska, Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Teresa Grabowska - s. 106-110
Próba weryfikacji subiektywnych objawów u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych poddanych kinezyterapii
The probe of verification subjective symptoms in patients treated for hip osteoarthritis treated by kinesitherapy
Przemysław Lisiński, Joanna Andrzejewska, Włodzimierz Samborski - s. 111-115