Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 5/2002

Spis treści / Contents

Rola zakażenia Chlamydia pneumoniae w chorobach układu krążenia
The role of Chlamydia pneumoniae infection in atherosclerosis
Elżbieta Mazur - s. 161-165
Szczepienia ochronne
Preventive vaccinations
Elżbieta Ganczarska - s. 166-168
Przypadek zespołu Stevens-Johnsona wywołanego przez podanie doksycykliny
Stevens-Johnson syndrome caused by doxycycline
Marek Modrzyński, Barbara Wróbel, Edward Zawisza - s. 169-171
Czy i jak stosować benzodiazepiny by leczenie nie było gorsze od choroby?
Where and how to use bezodiazepines: How to avoid that cure is worse than a disease?
Andrzej Czernikiewicz - s. 172-175
Czynnościowa ocena pacjentów skalą adl w różnych typach otępienia
An Assessment of functions of ADL Index and MMSE in patients with various demention syndroms of different origin
Marcin Sosnowski, Romana Chmara-Pawlińska - s. 176-178
Drgawki – problem w podstawowej opiece zdrowotnej
Seizures – a problem in basic health care
Renata Koncewicz - s. 179-182
Program partnerstwa AIHA
Opracowała: Wiesława Zagórska - s. 185-187
Rola rehabilitacji w leczeniu pacjentów po urazach narządu ruchu
The place and role of rehabilitation in patients after locomotor system trauma
Wojciech Mikuła, Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska - s. 188-190
Algodystrofia pourazowa w obrębie kończyny dolnej po złamaniu kostek goleni
Post-traumatic algodystrophy within lower extremity after malleolar fracture
Dariusz Danis, Wojciech Mikuła - s. 191-193
Problemy rehabilitacji ruchowej u pacjentów w podeszłym wieku
Problems of active rehabilitation of elderly patients
Bogusława Góralczyk, Wojciech Mikuła - s. 194-195
Aspekty postępowania z pacjentami w wieku podeszłym ze złamaniami w obrębie bliższej nasady kości udowej
Proximal femoral fractures in elderly patients – selected aspects of treatment
Wojciech Mikuła - s. 196-198
Ruch na rzecz zdrowych pleców
Materiały prasowe, Warszawa 10 września 2002. Centrum Prasowe PAI

Movement for healthy
Back-press materials, Warsaw, September 10, 2002, Press Center PAI
- s. 199-204