Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2006

Spis treści / Contents

Stomia jelitowa nie musi być przyczyną niepełnosprawności
Enteric stoma doesn´t have to be a cause of impairment
Dariusz Bazaliński, Beata Barańska, Elżbieta Cipora - s. 58-63
Leki homeopatyczne w praktyce lekarskiej
Homeopathic medications in medical practice
Małgorzata Kizer - s. 64-67
Ocena czynników ryzyka u pacjentów leczonych z powodu krwawień z przewodu pokarmowego w Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Evaluation of risk factors in patients treated for gastrointestinal bleeding at Gastroenterological Clinic of Professor Feliks Skubiszewski Medical Academy in Lublin
Barbara Skrzydło-Radomańska, Diana Szymańska - s. 68-71
Zakażenie Leptospira sp.jako przyczyna reaktywnego zapalenia stawów
Leptospira sp. infection as a reason of reactive arthritis
Barbara Rejman-Gruszka, Ewa Gabrek, Krzysztof Krause, Krzysztof Simon - s. 73-75