Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2008

Spis treści / Contents

Atypowe zapalenia płuc – obraz kliniczny, diagnostyka mikrobiologiczna
The atypical pneumonias – clinical symptoms and microbiological diagnosis
Elżbieta Mazur - s. 6-10
Zaburzenia metabolizmu glukozy w populacji wieku rozwojowego – co nowego w diagnostyce i leczeniu? Część I
Alterations of blood glucose homeostasis in children and adolescents – what news in diagnostics and therapy? Part I
Ewa Otto-Buczkowska, Przemysława Jarosz-Chobot - s. 11-18
Zaburzenia metabolizmu glukozy w populacji wieku rozwojowego – co nowego w diagnostyce i leczeniu? Część II
Alterations of blood glucose homeostasis in children and adolescents – what news in diagnostics and therapy? Part II
Ewa Otto-Buczkowska, Przemysława Jarosz-Chobot - s. 19-23
Przewlekły ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa jako główny objaw szpiczaka mnogiego u 62-letniej chorej – opis przypadku
Chronic low back pain as the predominant symptom of multiple myeloma in 62-years old woman – case report
Magdalena Krzyżak-Jankowicz, Joanna Świątoniowska, Edyta Kuźmińska - s. 24-28