Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2008

Spis treści / Contents

L-form Staphylococcus hominis wywołane pod wpływem ampicyliny i cefazoliny
L-form of Staphylococcus hominis induced by ampicilin and cefazolin
Joanna Wróblewska, Eugenia Gospodarek, Małgorzata Bredow, Alina Grzanka, Alicja Niewińska - s. 66-68
Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia
Burnout among health care professionals
Ewa Wilczek-Rużyczka, Zbigniew Plewa - s. 69-73
Pamiętajmy o problemach chorych hospitalizowanych
Remember the problems of the hospitalized patients
Mirella Sulewska - s. 74-76
Przypadek półpaśca uogólnionego zgorzelinowego i krwotocznego u pacjenta w przebiegu białaczki limfatycznej typu B
The generalized gangrenous and haemorrhagic shingles at the patient in course of lymphatic leukaemia of the type B
Wojciech Cielica, Agnieszka Sajdak-Wojtaluk, Grażyna Chodorowska, Agnieszka Barczyk - s. 77-80