Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2011

Spis treści / Contents

Opinie i oczekiwania pacjentów względem systemu opieki zdrowotnej
Opinions and expectations of patients according health care system
Katarzyna Marcinów, Dominik Olejniczak – s. 99-104
Jak pokonać "słodki" problem… czyli nowe metody leczenia cukrzycy
How to overcome a "sweet" problem… the new methods in treatment of diabetes
Dorota Dziuban, Paweł Kowalczyk, Maciej Filocha – s. 105-110
Związki polifenolowe w owocach i warzywach
Polyphenols compounds in fruits and vegetables
Edyta Gheribi – s. 111-115