Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2013

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Ocena jakości życia u chorych po usunięciu krtani w oparciu o badania własne
Quality of life in patients after laryngectomy based on own research
Dominik Olejniczak, Karolina Sawicka – s. 75-78
Palenie tytoniu wśród młodzieży szkół średnich w świetle aktualnych badań
Cigarettes smoking among young people in schools, due to actual research
Grzegorz Opielak, Anna Nadulska, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko – s. 79-82
Satysfakcja pacjentów z ambulatoryjnej opieki medycznej i jej uwarunkowania
Patient satisfaction in ambulatory medical care and its correlations
Joanna Kamińska-Rosner, Agata Zdun-Ryżewska – s. 83-86
Wpływ leczenia polem magnetycznym o niskiej częstotliwości i laserem na wartości tętna w chorobach zwyrodnieniowych stawów
The effect of treatment with the magnetic field of low-frequency and with the laser at the heart rate in degenerative arthritis
Letycja Krystyniacka – s. 87-92
Prace poglądowe
Review papers
Co powinien wiedzieć lekarz rodzinny o popularnych „dietach odchudzających” i samym odchudzaniu?
What should the general practitioner know about popular “slimming diets” and weight loss?
Mirosław Kiedrowski, Danuta Gajewska – s. 95-98
Chlamydophila pneumoniae jako przyczyna chorób układu oddechowego
Chlamydophila pneumoniae as a cause of respiratory disease
Ewa B. Górska, Edyta Galoch, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 99-105
Zasady bezpiecznej farmakoterapii osób w starszym wieku – lista PRISCUS
Safe pharmacotherapy in elderly patients – PRISCUS list
Paweł Machalski, Małgorzata Koziarska-Rościszewska – s. 106-111
Eksperyment medyczny w stanach nagłych
Medical experiment in medical emergency
Tomasz Kryczka – s. 112-115
Opis przypadku
Case report
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby – opis przypadku
Autoimmune hepatitis – case report
Marcin Gierach, Agnieszka Skowrońska, Joanna Gierach, Krzysztof Rosiński, Roman Junik – s. 116-119