Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2015

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wpływ wybranych czynników na poziom satysfakcji członków rodzin pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii – doniesienia wstępne
The influence of selected factors on the level of satisfaction of family members of ICU patients – preliminary results
Alicja Dobrzewińska, Radosław Owczuk, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, , Katarzyna Kwiecień-Jaguś, – s. 3-11
Prace poglądowe
Review papers
Środowiskowe i indywidualne czynniki ryzyka rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów
Environmental and personal risk factors for the development of rheumatoid arthritis
Krzysztof Kanecki, Piotr Tyszko – s. 12-17
Spirulina i błonnik witalny a leczenie otyłości
Spirulina and fibre vital against treatment obesity
Zygmunt Zdrojewicz, Aleksandra Idzior, Olga Kocjan – s. 18-22
Klebsiella pneumoniae NDM – nowa superbakteria
Klebsiella pneumoniae NDM – new emerging superbacteria
Tomasz Czekaj, Marcin Ciszewski – s. 23-27
Chirurgiczne metody leczenia tętniaka aorty brzusznej – implikacje terapeutyczno-pielęgnacyjne
Methods for surgical treatment of abdominal aortic aneurysm – therapeutic and nursing implications
Renata Piotrkowska, Alina Landowska, Janina Książek, Grzegorz Halena – s. 28-33
Opis przypadku
Case report
Rekonstrukcja ubytku wargi górnej uszypułowanym płatem z fałdu nosowo-wargowego po wycięciu nowotworu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Reconstruction of loss upper lips pediculated nasolabial flap after neoplasm resection – case report and a review of literature
Konrad Wroński, – s. 34-37
Operacja “łapu-capu” a odpowiedzialność prawna lekarza – opis przypadku i przegląd aktów prawnych
Whoops operation and a doctor disclaimer – a case report and review of legislation
Konrad Wroński, – s. 38-42
Autorytety – nauka i osobowość