Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2015

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Akceptacja choroby nowotworowej i jej związek z jakością życia osób starszych objętych opieką paliatywną stacjonarną i domową
Acceptance of cancer and its relationship with quality of life of older adults receiving institutional and home palliative care
Halina Zielińska-Więczkowska, Elżbieta Żychlińska – s. 151-156
Aktywność fizyczna pacjentów po zawale mięśnia sercowego w czasie rehabilitacji uzdrowiskowej i jej wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne
Physical activity of patients after myocardial infarction during health resort rehabilitation and its selected socio-demographic conditions
Katarzyna Ferenc, Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska – s. 157-164
Wiedza uczniów i studentów z Białegostoku na temat stosowania suplementów diety
Knowledge of pupils and students with Białystok on use of dietary supplements
Beata Wilczewska, Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak – s. 165-171
Macierzyństwo kobiet chorych na stwardnienie rozsiane (SM) – świadoma decyzja czy niepotrzebne ryzyko? Ocena poziomu wiedzy o chorobie i ciąży kobiet z SM
Motherhood of women with multiple sclerosis (MS) – a conscious decision or unnecessary risk? An evaluation of the level of knowledge about the disease and pregnancy in women with MS
Ewa Krzystanek, Karolina Gorki, Paulina Bryśkiewicz – s. 172-178
Prace poglądowe
Review papers
Prozdrowotne właściwości owoców i przetworów z aronii
Health-promoting properties of fruit and products of chokeberry
Anna Banaś, Anna Korus – s. 179-181
Owies siewny – wartość odżywcza i prozdrowotna oraz wykorzystanie przemysłowe
Oat seed – nutritional value and pro-healthy and industrial use
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Iwona Mystkowska, Alicja Baranowska, Magdalena Zarzecka, Katarzyna Falkowska – s. 182-185
Prozdrowotne właściwości owoców pomidora i jego przetworów
Health properties of tomato fruit and preserves made from them
Ewelina Gwóźdź, Piotr Gębczyński – s. 186-188
Autorytety – nauka i osobowość
* * *
Nowe metody leczenia bólu
Agnieszka Różycka – s. 191-192