Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2017

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Ryzyko niedokrwienia kończyn dolnych wśród populacji otwartej mieszkańców Rzeszowa uczestniczących w profilaktycznej akcji zdrowotnej
Risk of lower limb ischemia in an open population of Rzeszów residents participating in a preventive health campaign
Dariusz Bazaliński, , Paweł Więch, Izabela Sałacińska, Monika Binkowska-Bury – s. 3-8
Sposób leczenia, czas trwania choroby oraz powikłania cukrzycy typu 2 a jakość życia osób chorych
The treatment, duration and complications of diabetes type 2 and the quality of life of the patients
Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Irena Curyła – s. 9-16
Ocena jakości życia chorych z rakiem nerki leczonych operacyjnie
Quality of life of patients with renal cancer treated surgically
Renata Piotrkowska, Martyna Juchniewicz, Piotr Jarzynkowski, Janina Książek, Marcin Markuszewski – s. 17-24
Kompetencje emocjonalne i społeczne wśród studentów kierunków medycznych
Emotional and social competencies among medical students
Monika Tyszkiewicz-Bandur, , Maciej Walkiewicz, Małgorzata Tartas, Justyna Bankiewicz-Nakielska, – s. 25-30
Analiza znajomości i wykorzystania olejków eterycznych wśród wybranej grupy konsumentów
The analysis of acquaintance and useful of essential oils by chosen consumer group
Izabela Przetaczek-Rożnowska, Gabriela Warzecha – s. 31-36
Opis przypadku
Case report
Endoscopic submucosal dissection with a Water-jet Hybrid-knife in a patient with metachronous gastric cancer – case report and review of literature
Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa za pomocą noża wodnego u pacjenta z metachronicznym wczesnym rakiem żołądka – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Artur Zakościelny, Witold Zgodziński, Paweł Bury, Marek Majewski, Grzegorz Wallner, Krzysztof Zinkiewicz – s. 37-40
Prace poglądowe
Review papers
Zastosowanie lecznicze siemienia lnianego
Medical use of flaxseed
Joanna Wawryka, Amadeusz Teodorczyk, Zygmunt Zdrojewicz – s. 41-47
Jedz truskawki – będziesz zdrowszy
Eating strawberries – you will be healthier
Zygmunt Zdrojewicz, Natalia Bieszczad, Paulina Gąsior, Agata Rogoza – s. 48-52
Ryż to zdrowie – prawda czy mit?
Rice is healthy – true or a myth?
Zygmunt Zdrojewicz, Adam Jagodziński, Małgorzata Kowalik – s. 53-59
Udział pielęgniarki w opiece nad chorym leczonym metodą Ilizarowa z powodu nierówności kończyn dolnych
Nurses involved in the care of patients treated by the Ilizarov method because lower limb inequality
Żaneta Dyl, Sylwia Terech, Agnieszka Kruk, Janina Książek – s. 60-67
Amputacja kończyny dolnej jako najcięższe powikłanie cukrzycy
Lower limb amputation as the most serious complication of diabetes mellitus
Bartosz Wanot, Elżbieta Nierobisz, Agnieszka Biskupek-Wanot – s. 68-73
Historia medycyny
History of medicine
"Doktór", "Janek" – mjr Jan Maria Suchomel
Bożena Józefów-Czerwińska – s. 74-79