Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 4/2019

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Strategie rozwoju pielęgniarstwa na świecie i w Polsce. Perspektywy rozwoju pielęgniarstwa w Polsce
Nursing development strategy in the world and in Poland. Perspectives of nursing development in Poland
Kinga Harpula, Aleksandra Nowak, Anna Bartosiewicz – s. 159-165
Wyzwania pielęgniarstwa w Polsce i na świecie
The nursing challenges in Poland and in the world
Kinga Harpula, Aleksandra Nowak, Anna Bartosiewicz – s. 166-172
Retinoidy – mechanizm działania i zakres efektów niepożądanych po stosowaniu doustnym i aplikacji na skórę
Retinoids – mechanism of action and range of side effects after oral and topical administration
Agnieszka Irlik, Anna Piotrowska – s. 173-181
Rola tłuszczu w żywieniu człowieka
The role of fat in human nutrition
Magdalena Rudzińska, Roman Przybylski – s. 182-188
Wpływ żywienia na występowanie nowotworów
The impact of diet on the risk of cancer
Paulina Zegartowska – s. 189-193
Praca oryginalna
Original paper
Wybrane kwestie dotyczące seksualności kobiecej w praktyce ginekologicznej oraz w praktyce lekarza rodzinnego
Selected issues regarding female sexuality in gynecological practice and in family practice
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Ewa Jakubek, Katarzyna Bojanowska, Witold Kędzia, Klaudyna Madziar – s. 194-201