Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 2/2019

Spis treści / Contents

Original papers/Prace oryginalne
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in patients treated in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018 – a retrospective analysis
Adenotomia i adenotonsillotomia u pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku – analiza retrospektywna
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – s. 43-48
Adenotomia i adenotonsillotomia u pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku – analiza retrospektywna
Adenoidectomy and adenotonsillotomy in patients treated in the Department of Paediatric Otorhinolaryngology of the Medical University of Warsaw in 2018 – a retrospective analysis
Tomasz Lis, Lidia Zawadzka-Głos – s. 43-48
Indications for tympanostomy tube insertion in children
Wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 49-59
Wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
Indications for tympanostomy tube insertion in children
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 49-59
Case report/Opis przypadku
Self-induced pneumoparotitis – a rare case report
Pneumoparotitis wywołany autogennie – opis przypadku rzadkiego schorzenia
Karolina Raczkowska-Łabuda, Monika Jabłońska-Jesionowska, Jolanta Jadczyszyn, Magdalena Frąckiewicz, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – s. 60-67
Pneumoparotitis wywołany autogennie – opis przypadku rzadkiego schorzenia
Self-induced pneumoparotitis – a rare case report
Karolina Raczkowska-Łabuda, Monika Jabłońska-Jesionowska, Jolanta Jadczyszyn, Magdalena Frąckiewicz, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – s. 60-67