Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 2/2020

Spis treści / Contents

GENERAL MEDICINE/MEDYCYNA OGÓLNA
Original paper/Praca oryginalna
Analysis of tracheotomy indications in children treated in the Department of Pediatric Otolaryngology of Medical University of Warsaw between 2015-2020
Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2015-2020
Małgorzata Chromniak, Maria Koziołek, Katarzyna Pawlik, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 39-44
Case report/Opis przypadku
Idiopathic left-sided buccal abscess – a case report
Idiopatyczny ropień policzka lewego – opis przypadku
Maria Wolniewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 45-50
PEDIATRIC DENTISTRY/STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Original paper/Praca oryginalna
The attitude of polish dentists towards children treatment
Stosunek polskich dentystów do leczenia dzieci
Maria Prokopczyk, Zuzanna Piotrkowicz, Anna Turska-Szybka – s. 51-59
The oral health status and dental treatment needs of children affected by osteogenesis imperfecta – part I
Stan jamy ustnej oraz stomatologiczne potrzeby lecznicze dzieci dotkniętych osteogenesis imperfecta
Agnieszka Kozubska, Danuta Chlebna-Sokół, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Izabela Michałus, Karolina Beska-Bartecka, Joanna Szczepańska – s. 60-66
Analysis of the level of non-specific and specific immunity parameters in saliva of children with osteogenesis imperfecta and study of relationships between selected proteins, disease symptoms and sociodemographic factors
Analiza stężeń parametrów odporności nieswoistej i swoistej w ślinie dzieci z osteogenesis imperfecta oraz badanie zależności pomiędzy wybranymi białkami a objawami choroby i czynnikami socjodemograficznymi
Agnieszka Kozubska, Janina Grzegorczyk, Magdalena Konieczka, Joanna Szczepańska – s. 67-75
Review paper/Praca poglądowa
Treatment methods of deep caries in immature permanent teeth
Metody leczenia próchnicy głębokiej w zębach stałych niedojrzałych
Anna Szufnara, Sylwia Majewska-Beśka, Joanna Szczepańska – s. 76-82