Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 2/2021

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Review paper/Praca poglądowa
Sudden sensorineural hearing loss
Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy
Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Karolina Raczkowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 35-39
Original paper/Praca oryginalna
295 children’s bronchoscopy due to choking episode with suspected foreign body in the of pediatric ent department – analysis of choking risk factors
Ocena czynników ryzyka krztuszenia na podstawie wyników 295 bronchoskopii wykonanych u dzieci z podejrzeniem ciała obcego dróg oddechowych
Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 40-46
Case reports/Opisy przypadków
Gradenigo’s syndrome as a rare complication of acute otitis media in a child – case study
Zespół Gradenigo jako rzadkie powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u dziecka – opis przypadku
Weronika Piotrowska, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – s. 47-51
The use of impedance audiometry in the diagnosis of children in the 6-month period in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Wykorzystanie audiometrii impedancyjnej w diagnostyce dzieci w okresie 6 miesięcy przebywających w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Aleksandra Kawałko, Bartosz Rigall, Lidia Zawadzka-Głos – s. 52-56
Congenital tumor of the oral cavity – epulis neonatorum. Case report
Wrodzony guz jamy ustnej – nadziąślak noworodkowy. Opis przypadku
Karolina Raczkowska-Łabuda, Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Lidia Zawadzka-Głos – s. 57-61