Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/1999 - Urologia IV

Spis treści / Contents

Nowa Medycyna - Urologia IV (3/1999)

Zjawisko apoptozy i jego znaczenie w łagodnym rozroście gruczołu krokowego (BPH)
Apoptosis – the role in benign prostatic hyperplasia (BPH)
Ryszard Hanecki – s. 3-9
Angiogeneza w raku nerki
Advances in angiogenesis research in renal cell carcinoma
Krzysztof Pastewka, Ewa Skopińska-Różewska – s. 10-14
Przeszczepy komórek i tkanek – nowe perspektywy urologii
Cells and tissues transplantation – new perspectives of urology
Stanisław Wroński – s. 15-17
Współczesne możliwości leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Urinary stress incontinence in women an overview of current therapeutic options
S. Grzegorz Kata, Artur A. Antoniewicz – s. 18-22
Leczenie farmakologiczne łagodnego rozrostu stercza – podstawy naukowe, przesłanki kliniczne i uwagi praktyczne
Medical therapy of BPH – scientific background, clinical guidelines and practical remarks
Piotr Chłosta, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka – s. 23-29
Możliwości leczenia farmakologicznego łagodnego rozrostu stercza (BPH) – aspekt kliniczny i ekonomiczny
Cost effectiveness of the farmacological treatment in benign prostatic hyperplasia (BPH)
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno, Maciej Zbrzeźniak, Andrzej Borówka – s. 30-35
Współczesna andrologia. Nowe możliwości leczenia zaburzeń płodności męskiej
Modern Andrology. New Trends in Treatment of Male Infertility
Jan Karol Wolski – s. 36-39
Diagnostyka zaburzeń wzwodu prącia
The diagnostics of erectile disfunction
Waldemar Lasota, Tadeusz Spruch – s. 40-47
Współczesne możliwości leczenia farmakologicznego zaburzeń wzwodu prącia
Current options in medical treatment of erectile dysfunction – an overview
Artur A. Antoniewicz – s. 48-50