Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 9/1999 - Medycyna Zakażeń I

Spis treści / Contents

Założenia utworzenia ogólnopolskiej sieci monitorowania oporności drobnoustrojów (OPTY)
Proposed principles for development of an all-country network for monitoring of the resistance of microorganisms (OPTY)
Waleria Hryniewicz, Paweł Grzesiowski
Zintegrowany system szpitalnej polityki antybiotykowej – doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu
Integrated system of hospital antibiotic policy – experiences of the Centre for Pneumonology and Tuberculosis in Poznań
Tomasz Ozorowski, Ewa Fischbach, Paweł Gruszczyński, Maria Nowacka, Mirosława Wilk, Paweł Grzesiowski (przy współpracy Krajowej Grupy Roboczej ds. zakażeń szpitalnych przy Krajowym Specjaliście w dziedzinie mikrobiologii klinicznej)
Nowe trendy w epidemiologii i immunoprofilaktyce krztuśca
New trends in immunoprophylaxis of pertussis
Iwona Łętowska, Paweł Grzesiowski, Jarosław Walory
Stan uodpornienia mieszkańców Polski przeciwko błonicy
Immunity status of the Polish population to diphtheria
Jarosław Walory, Paweł Grzesiowski, Waleria Hryniewicz
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego w świetle zmian oporności drobnoustrojów Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae na leki przeciwbakteryjne
Central nervous system infections in the light of changed sensitivity of bacteria: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae to antibacterial drugs
Anna Skoczyńska, Waleria Hryniewicz
Immunoprofilaktyka zakażeń Streptococcus pneumoniae wobec narastającej oporności na leki przeciwbakteryjne
Immunoprophylaxis of Streptococcus pneumoniae infections in the situation of its increasing resistance to antibacterial drugs
Paweł Grzesiowski, Katarzyna Betlejewska, Waleria Hryniewicz
Konsumpcja antybiotyków a narastanie oporności bakteryjnej
Consumption of antibiotics and increasing bacterial resistance to them
Agnieszka Sulikowska
Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń wywołanych przez wielooporne szczepy ziarenkowców Gram-dodatnich
New antibiotics in the treatment of infections caused by multiresistant strains of Gram-positive cocci
Katarzyna Betlejewska, Waleria Hryniewicz
Zakażenia Chlamydia pneumoniae a miażdżyca tętnic – aktualny stan wiedzy
Chlamydia pneumoniae infection and atherosclerosis – present state of knowledge
Michał Karyński, Paweł Grzesiowski
Znaczenie kliniczne zakażeń wywołanych przez Listeria monocytogenes
Clinical significance Lysteria monocytogenes infections
Anna Baraniak
Znaczenie kliniczne zakażeń wywołanych przez Listeria monocytogenes
Clinical significance Lysteria monocytogenes infections
Anna Baraniak