Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 12/1999 - Reumatologia IV

Spis treści / Contents

Osiągnięcia i porażki reumatologii XX wieku1
(Choroby reumatyczne a proces zapalny)
The successes and misfortunes of rheumatology in XX century.
(Rheumatic diseases and inflammation)
Stefan Mackiewicz
Programowana śmierć komórki (apoptoza)
w procesie zapalnym

Programmed cell death (apoptosis) in inflammation
Danuta Maślińska
Przydatność typowania HLA w rozpoznawaniu i prognozowaniu reumatoidalnego zapalenia stawów
Diagnostic and prognostic values of HLA typing in rheumatoid arthritis patients
Elżbieta Musiej-Nowakowska
Cytokiny w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (r.z.s.) – nadzieja na leki nowej generacji
Cytokines in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) – a hope for drugs of a new generation
Włodzimierz Maśliński, Anna Koc, Maria Ziółkowska
Patogenność gatunków Chlamydiae z uwzględnieniem zapalenia stawów
Pathogenicity of species Chlamydiae in the aspect of arthritis
Brygida Kwiatkowska, Anna Filipowicz-Sosnowska
Zespół kanału nadgarstka – najczęstsza przyczyna bólu rąk
The carpal tunnel syndrome – the most frequent cause of pain in hands
Leszek Szczepański
Osteoporoza w niektórych zapalnych chorobach stawów
Osteoporosis in selected inflammatory diseases of joints
Karol Kita, Stanisław Sierakowski, Bogdan Lewandowski, Izabela Domysławska
Ryzyko niepowodzeń położniczych u pacjentek z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych. Leczenie zespołu antyfosfolipidowego w ciąży – doświadczenia własne
The risk of failure in obstetric patients with antiphospholipid antibodies in serum. The treatment of antiphospholid syndrome in pregnancy – the own experience
Lidia Ostanek, Barbara Nestorowicz, Elżbieta Ronin-Walknowska, Irena Fiedorowicz-Fabrycy
Reumatologia a medycyna rodzinna
Rheumatology in the general medicine practice
Irena Zimmermann-Górska
Miejsce balneoterapii w leczeniu chorób reumatycznych
The role of balneotherapy in the treatment of rheumatic diseases
Małgorzata Happach