Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2000 - Ból i Opieka Paliatywna II

Spis treści / Contents

Objawy ze strony układu oddechowego w zaawansowanej chorobie nowotworowej
Respiratory symptoms in advanced cancer
Wojciech Leppert, Jacek Łuczak
Konsensus dotyczący postępowania paliatywnego w duszności
Consensus workshop on the management of dyspnoea
Objawy ze strony układu pokarmowego u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową
Gastrointestinal symptoms in advanced cancer
Wojciech Leppert, Justyna Kozikowska, Jacek Łuczak, Anna Głowacka, Stanisław Malinger
Zespół wyniszczenia nowotworowego (kacheksja). Brak łaknienia (anoreksja)
The cancer cachexia syndrome and anorexia
Lidia Gorzelińska, Jacek Łuczak
Ostry stan splątania (delirium) w terminalnej fazie choroby nowotworowej
Acute confusion state (delirium) in terminal cancer
Ewa Bączyk, Jacek Łuczak
Objawy ze strony układu moczowego
Urinary symptoms in advanced cancer
Opracowała Lidia Gorzelińska na podstawie „Symptom management in advanced cancer” Robert Twycross, Racliffe Medical Press, Oxford, .
Podstawy patofizjologii i postępowania w obrzęku limfatycznym w chorobie nowotworowej
The Outline of Pathophysiology and Therapy Approaches for Lymphoedema in Cancer
Tomasz Grądalski, Katarzyna Ochałek
Rola radioterapii w opiece paliatywnej
The role of radiotherapy in palliative care
Wojciech Leppert, Piotr Milecki, Jacek Łuczak, Grażyna Stryczyńska
Leczenie bólu u dzieci. Mity i rzeczywistość*
Pain menagement in children. Miths and reality
Tomasz Dangel
Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej i hospicyjnej
The role of nurse in palliative and hospice care
Anna Głowacka
Psychologiczne aspekty przekazywania niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie
Psychological aspects of breaking bad news concerning disease and prognosis
Teresa Świrydowicz
Sytuacja socjalna pacjentów Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu – przegląd typowych problemów. Rola pracownika socjalnego w opiece paliatywnej
Social situation of patients of Palliative Care Department in Poznań – an overview of typical problems. The role of social worker in palliative care
Iwona Wesołowska, Małgorzata Makowska
Opieka duchowa w terminalnej fazie choroby
Pastoral care in terminal illness
Ks. Zbigniew Pawlak
Hospicjum św. Łazarza Towarzystwa Przyjaciół Chorych w Krakowie
St. Lazarus Hospice of the Society of Friends of the Sick in Cracow
Janina Kujawska-Tenner