Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2000 - Pulmonologia IV

Spis treści / Contents

Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
Involvement of the respiratory system in collagen vascular diseases
Maria Korzeniewska-Koseła
Nowe perspektywy zastosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii chorób nowotworowych
New perspectives of non-steroidal anti-inflammatory drugs appliance in cancer treatment
Joanna Chorostowska-Wynimko, Ewa Sommer, Ewa Rogala
Uogólnione krwawienie pęcherzykowe
Diffuse alveolar hemorrhage
Maria Korzeniewska-Koseła
Rozpoznawanie gruźlicy
Diagnosis of tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk
Grzybice układowe – współczesne zagrożenia
Systemic mycoses – present threats
Martyna Wierzbicka
Współczesne poglądy na klasyfikację i leczenie samoistnego włóknienia płuc
Recent advances in diagnosis and management of idiopathic pulmonary fibrosis
Stefan Wesołowski, Jan Kuś
Płuco rolnika
Farmer´s lung
Beata Żołnowska
Zmiany płucne i opłucnowe wywołane ekspozycją na azbest
Asbestos exposure – induced lesions in the lungs and pleura
Anna Krychniak-Soszka, Stefan Wesołowski, Jan Kuś
Angiogeneza – problem na miarę XXI wieku
Angiogenesis – problem of XXI century
Barbara Joanna Bałan
Współczesne poglądy na leczenie sarkoidozy
The treatment of sarcoidosis
Anna Krychniak-Soszka