Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2004 - Zdrowie kobiet

Spis treści / Contents

Ultrasonograficzne markery aberracji chromosomowych u płodu
Ultrasound Markers of Chromosomal Abnormalities in Fetus
Krzysztof Preis, Małgorzata Świątkowska-Freund
Standardy postępowania w przedwczesnym zakończeniu ciąży
management standards in preterm termination of pregnancy
Ryszard Czajka
Postępowanie w ciąży powikłanej nadciśnieniem
Management of pregnancy complicated by hypertension
Jan Oleszczuk, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska, Dariusz Szymula, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Macierzyństwo u młodocianych
Teenage motherhood
Tomasz Niemiec
Rola technik endoskopowych w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej
Role of endoscopic techniques in pediatric and adolescent gynecology
Stefan Sajdak, Rafał Moszyński
Czy otyłość ciężarnych i zespół polimetaboliczny stanowią czynnik ryzyka wad rozwojowych u potomstwa?
are mothers obesity and polymetabolic syndrome risk factors of congenital malformations?
Ewa Wender-Ożegowska
Antykoncepcja hormonalna a HTZ
oral contraception and HRT
Romuald Dębski
Problemy uroginekologiczne u kobiet po wystąpieniu menopauzy
Urogynecological health problems of postmenopausal women
Tomasz Rechberger, Krzysztof Postawski
Monitorowanie kobiet z wieloletnią antykoncepcją hormonalną
monitoring of women with longterm oral contraception
Piotr Skałba
Monitorowanie endometrium podczas HTZ
Monitoring of endometrium during HRT
Jacek Suzin, Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak
Współczesne spojrzenie na terapię osteoporozy
current opinion on osteoporosis therapy
Jana Skrzypczak, Jakub Kornacki
Antykoncepcja a nowotwory
contraception and cancer risk
Krzysztof Drews
Endoskopia w onkologii ginekologicznej
Endoscopy in gynecologic oncology
Mariusz Bidziński
Ograniczenia leczenia operacyjnego w nowotworach narządów płciowych
Limitations of surgical treatment in gynecological malignancies
Janusz Emerich