Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2004 - Osteoporoza

Spis treści / Contents

Etiopatogeneza osteoporozy
pathogenesis of osteoporosis
Izabela Korczowska, Jan K. Łącki
Osteoporoza – część 1.
Osteoporosis – part 1. Anamnesis, medical examination, laboratory investigation and differential diagnosis
Bogdan Lewandowski, Karol Kita, Jacek Kita, Agnieszka Sulik, Piotr Adrian Klimiuk, Stanisław Sierakowski, Wiesław Zarzycki, Izabela Domysławska
Osteoporoza – część 2.
Badanie gęstości mineralnej kości oraz badania obrazowe w diagnostyce osteoporozy

Osteoporosis – part 2.
Densitometry and other radiological examinations in the diagnosis of the osteoporosis
Bogdan Lewandowski, Karol Kita, Jacek Kita, Agnieszka Sulik, Piotr Adrian Klimiuk, Stanisław Sierakowski, Izabela Domysławska, Zenon Chwieśko
Osteoporoza – część 3.
Ocena przydatności biochemicznych markerów przebudowy kości oraz perspektywy diagnostyczne w procesie rozpoznawania osteoporozy

Osteoporosis – part 3. Usefullness of biochemical markers of bone remodeling and the perspectives in diagnosis of the osteoporosis
Bogdan Lewandowski, Karol Kita, Jacek Kita, Urszula Jafiszow, Piotr Adrian Klimiuk, Stanisław Sierakowski, Wiesław Zarzycki, Izabela Domysławska
Leczenie osteoporozy
Medical management of osteoporosis
Piotr Adrian Klimiuk, Karol Kita, Bogdan Lewandowski, Izabela Domysławska, Agnieszka Sulik, Stanisław Sierakowski, Wiesław Zarzycki, Sławomir Wołczyński, Jolanta Małyszko
Osteoporoza u mężczyzn
Osteoporosis in men
Karol Kita, Bogdan Lewandowski, Piotr Adrian Klimiuk, Stanisław Sierakowski, Izabela Domysławska, Sławomir Wołczyński, Jolanta Małyszko
Osteoporoza w zapalnych chorobach stawów
Osteoporosis in inflamatory joint diseases
Agnieszka Sulik, Karol Kita, Bogdan Lewandowski, Izabela Domysławska, Otylia Kowal-Bielecka, Piotr Adrian Klimiuk, Stanisław Sierakowski, Zenon Chwieśko
Estrogeny i SERMY w profilaktyce i leczeniu osteoporozy postmenopauzalnej
Estrogens and SERMs- use in the prevention and the treatment of postmenopausal osteoporosis
Sławomir Wołczyński, Karol Kita, Stanisław Sierakowski, Bogdan Lewandowski
Diagnostyka i klinika zaburzeń metabolizmu kostnego w przewlekłej niewydolności nerek
Bone turnover disturbances in chronic renal failure
Diagnostyka i klinika zaburzeń metabolizmu kostnego w przewlekłej niewydolności nerek
Cukrzyca i osteoporoza
diabetes and osteoporosis
Wiesław Zarzycki, Karol Kita, Stanisław Sierakowski, Bogdan Lewandowski, Agnieszka Sulik,Sławomir Wołczyński
Zastosowanie rizedronianu w leczeniu osteoporozy
Risedronate in the treatment of the osteoporosis
Izabela Domysławska, Karol Kita, Piotr Adrian Klimiuk, Agnieszka Sulik, Bogdan Lewandowski, Stanisław Sierakowski
Fizjoterapia i balneoterapia w leczeniu rehabilitacyjnym osteoporozy
Physiotherapy and balneotherapy in treatment of osteoporosis
Zenon Chwieśko, Sylwia Chwieśko, Stanisław Sierakowski, Karol Kita, Bogdan Lewandowski
Osteomalacja
Osteomalacia
Urszula Jafiszow, Stanisław Sierakowski, Jolanta Małyszko, Karol Kita, Bogdan Lewandowski, Izabela Domysławska, Agnieszka Sulik, Piotr Adrian Klimiuk