Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2009

Spis treści / Contents

Odroczone operacje naprawcze zwieraczy odbytu – doświadczenia własne
Elective secondary anal sphincter repair – own experience
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, , Paweł Grochowicz, Jacek Bierca - s. 159-162
Znaczenie objawów klinicznych w rozpoznawaniu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Significance of clinical symptoms for the diagnosis of diseases of the lower gastrointestinal tract
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak - s. 163-068
Współczesne poglądy na temat etiopatogenezy i leczenia szczeliny odbytu
current views on etiopathogenesis and treatment of anal fissures
Agnieszka Kucharczyk, Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak - s. 169-172
Rola chirurgii w leczeniu otyłości patologicznej. Co lekarz rodzinny wiedzieć powinien?
The role of surgery in the treatment of morbid obesity. What should the family practitioner be aware of?
Wojciech Szczęsny, Włodzimierz Gniłka, Stanisław Dąbrowiecki, Adrian Reśliński - s. 173-177
Współczesne zagrożenia zakażeniami wirusowymi
Actual threats of viral infections
Tadeusz Płusa - s. 178-184
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.