Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2010

Spis treści / Contents

Wiedza młodych kobiet na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi
Knowledge of Young woman concerning risk’s factors and prevention of breast cancer
Daria Sawaryn, Dorota Krukar – s. 119-124
Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Evaluation of selected features of the lifestyle being conduicive to the state of health of students of the Medical University in Bialystok
Ewa Stefańska, Lucyna Ostrowska, Małgorzata Kardasz, Danuta Czapska – s. 125-129
Diagnostyka przetok odbytu – o czym każdy chirurg wiedzieć powinien?
Anal fistulas diagnosis – what every surgeon should know?
Aneta Obcowska, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, – s. 130-137
Przyczyny, rodzaje i zasady postępowania w hipertermii
Causes, Kinds, and Principles of the Hyperthermia Treatment
Daria Schetz , Jerzy Foerster – s. 138-143