Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2011

Spis treści / Contents

Leczenie żylaków wewnętrznych odbytu metodą Barrona – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
The treatment of internal hemorrhoids by means of barrons rubber band ligation – case report and review of literature
Konrad Wroński, – s. 53-56
Spożycie błonnika pokarmowego wśród osób z uchyłkowatością jelita grubego
Consumption of fiber in the group of patients with diverticulosis
Konrad Wroński, Roman Bocian – s. 57-61
Teratogenny wpływ bakterii Borrelia sp. na płody matek chorujących na boreliozę z Lyme
Teratogenic effects of Borrelia sp. in babies mother with Lyme disease
Leopold Śliwa – s. 62-65