Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2013

Spis treści / Contents

Poziom wiedzy na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród kobiet
The level of knowledge of venous thromboembolism among women
Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak – s. 3-6
Wrażliwość chemoreceptorów ośrodkowych u młodych, zdrowych osób palących papierosy i niepalących papierosów
Central chemosensitivity in young healthy men and women, smokers and non-smokers
Kamila Ludwikowska, Bartosz Katkowski, Małgorzata Lubieniecka, Agnieszka Rydlewska, Ewa A. Jankowska, – s. 7-11
Ocena aktywności izoenzymów A i B N-acetylo-ß-D-heksozoaminidazy w tkankach raka jelita grubego
Evaluation the activity of isoenzymes A and B of N-acetyl-b-D-hexosaminidase in the colorectal cancer tissues
Sławomir D. Szajda, Beata Zalewska-Szajda, Napoleon Waszkiewicz, Jacek Dadan, Krzysztof Zwierz, Jerzy Robert Ładny, – s. 12-15
Gojenie ran po operacjach w kanale odbytu
Post-operative wound healing in the anal canal
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Anna Kosim – s. 16-20
Rodzina cytokin interleukiny 17 w chorobie nowotworowej
Interleukin 17 cytokines family in cancer disease
Marzena Garley, Ewa Jabłońska, Wioletta Ratajczak-Wrona – s. 21-25
Terapia fotodynamiczna – założenia, mechanizm, aplikacje kliniczne
Photodynamic therapy – principles, mechanism, clinical applications
Anna Choromańska, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko – s. 26-30
Środki dezynfekcyjne oraz skuteczność ich działania na drobnoustroje skóry
Disinfectants and their impact on microbial skin
Magdalena Aleksandra Zych, Ewa Beata Górska, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 31-34
Chirurgiczne leczenie przepukliny Spigela – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of spigelian hernia – case report and review of literature
Konrad Wroński, Janusz Godlewski, Michał Tenderenda – s. 35-38
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.