Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2015

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 73-74
Opisy przypadków
Case reports
Guz Buschkego-Loewensteina. Operacja wycięcia okrężnego guza okolicy odbytu z pokryciem ubytków przesuniętymi płatami anodermalnymi – opis przypadku
The Buschke-Loewenstein tumor. Operation of surrounding excision tumors with simultaneous supply skin losses by displacement of the anodermal flaps – case report
Przemysław Ciesielski, Paweł Dutkiewicz, Maja Gorajska, Paweł Siekierski – s. 77-80
Gruźlica odbytu – opis przypadku
Perianal tuberculosis – case report
Paweł Dutkiewicz, Maja Gorajska, Paweł Siekierski, Przemysław Ciesielski – s. 81-84
Niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana rakiem neuroendokrynnym okrężnicy – opis przypadku
Colon obstruction caused by neuroendocrine carcinoma – case review
Dariusz Wójcicki, Szymon Głowacki, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Zbigniew Suwała, Michał Kwiatkowski – s. 85-89
Rak kanału odbytu – opis przypadku
Anal canal carcinoma – case report
Konrad Wroński – s. 90-92
Praca poglądowa
Review paper
Problemy proktologiczne u pacjenta leczonego z powodu raka odbytnicy
Proctologic problems in patients treated for rectal cancer
Małgorzata Kołodziejczak, Michał Talarek – s. 93-97
Nasi mistrzowie
Our masters
W hołdzie Profesorowi Tadeuszowi Koszarowskiemu w stulecie Jego urodzin
A tribute to Professor Tadeusz Koszarowski in the centenary year of his birth
Maria Ciesielska – s. 98-103