Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2015

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 105
Opisy przypadków
Case reports
Nietypowo zlokalizowana torbiel epidermalna jako przyczyna proktalgii – opis przypadku
Atypically located epidermoid cyst as a cause of proctalgia – a case report
Małgorzata Kołodziejczak, Wacław Warzecha, Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Stusińska – s. 109-113
Wieloetapowe leczenie powikłanej torbieli pilonidalnej z użyciem opatrunków podciśnieniowych – opis przypadku
The multi-stage, vacuum dressings treatment of complicated pilonidal sinus – a case report
Przemysław Ciesielski, Paweł Dutkiewicz – s. 115-119
Praca poglądowa
Review paper
Powikłania proktologiczne u pacjentów leczonych z powodu raka prostaty
Proctologic complications in patients with a prostate carcinoma
Małgorzata Kołodziejczak, Tomasz Szopiński, Iwona Sudoł-Szopińska, – s. 120-123
Nasi mistrzowie
Our masters
Profesor Kornel Michejda – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Professor Kornel Michejda – the Righteous Among the Nations
Maria Ciesielska – s. 124-127