Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2016

Spis treści / Contents

Praca oryginalna
Original paper
Retrospektywna ocena porównawcza metod leczenia szczeliny odbytu: sfinkterotomii wewnętrznej tylnej powierzchownej oraz sfinkterotomii wewnętrznej lewobocznej w materiale własnym
Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Dutkiewicz, Sylwia Mossakowska – s. 5-13
Retrospective comparative evaluation of anal fissure treatment methods: superficial posterior internal sphincterotomy and lateral internal sphincterotomy in our own patient population
Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Dutkiewicz, Sylwia Mossakowska – s. 5-13
Opis przypadku
Case report
Czerniak w przebiegu szczeliny odbytu – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
Piotr Masiulaniec, Krzysztof Jacyna, Danuta Shafie, Jadwiga Snarska, – s. 14-21
Melanoma associated with anal fissure – a literature review and case report
Piotr Masiulaniec, Krzysztof Jacyna, Danuta Shafie, Jadwiga Snarska, – s. 14-21
Prace poglądowe
Review papers
Diagnostyka i leczenie operacyjne rozgałęzionych przetok odbytu
Anna Wiączek, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 29-37
Diagnosis and surgical treatment of complex anorectal fistulas
Anna Wiączek, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 29-37
Nasi mistrzowie
Our masters
Docent Mieczysław Tylicki – pionier polskiej koloproktologii
Professor Mieczysław Tylicki – a pioneer of Polish coloproctology
Maria Ciesielska – s. 38-42
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.