Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2016

Spis treści / Contents

Praca oryginalna
Original paper
Retrospektywna ocena porównawcza metod leczenia szczeliny odbytu: sfinkterotomii wewnętrznej tylnej powierzchownej oraz sfinkterotomii wewnętrznej lewobocznej w materiale własnym
Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Dutkiewicz, Sylwia Mossakowska – s. 5-13
Retrospective comparative evaluation of anal fissure treatment methods: superficial posterior internal sphincterotomy and lateral internal sphincterotomy in our own patient population
Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Dutkiewicz, Sylwia Mossakowska – s. 5-13
Opis przypadku
Case report
Czerniak w przebiegu szczeliny odbytu – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
Piotr Masiulaniec, Krzysztof Jacyna, Danuta Shafie, Jadwiga Snarska, – s. 14-21
Melanoma associated with anal fissure – a literature review and case report
Piotr Masiulaniec, Krzysztof Jacyna, Danuta Shafie, Jadwiga Snarska, – s. 14-21
Prace poglądowe
Review papers
Diagnostyka i leczenie operacyjne rozgałęzionych przetok odbytu
Anna Wiączek, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 29-37
Diagnosis and surgical treatment of complex anorectal fistulas
Anna Wiączek, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 29-37
Nasi mistrzowie
Our masters
Docent Mieczysław Tylicki – pionier polskiej koloproktologii
Professor Mieczysław Tylicki – a pioneer of Polish coloproctology
Maria Ciesielska – s. 38-42