Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2017

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 101
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 102
Praca oryginalna
Original paper
Jakie metody leczenia choroby hemoroidalnej i szczeliny odbytu wybierają proktolodzy?
What therapeutic approaches are chosen by proctologists to treat haemorrhoidal disease and anal fissure?
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Siekierski – s. 105-113
What therapeutic approaches are chosen by proctologists to treat haemorrhoidal disease and anal fissure?
Jakie metody leczenia choroby hemoroidalnej i szczeliny odbytu wybierają proktolodzy?
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Siekierski – s. 105-113
Prace poglądowe
Review papers
Brodawki wirusowe odbytu – aktualne możliwości terapeutyczne
Viral anal warts – current therapeutic options
Aneta Obcowska-Hamerska – s. 114-124
Viral anal warts – current therapeutic options
Brodawki wirusowe odbytu – aktualne możliwości terapeutyczne
Aneta Obcowska-Hamerska – s. 114-124
Powikłania analgosedacji do kolonoskopii
Complications related to analgosedation for colonoscopy
Jacek Wadełek – s. 125-138
Complications related to analgosedation for colonoscopy
Powikłania analgosedacji do kolonoskopii
Jacek Wadełek – s. 125-138