Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2018

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 181
Editorial by the Editor-in-chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 182
Prace poglądowe
Review papers
Defekografia we współczesnej diagnostyce koloproktologicznej
Defecography in contemporary coloproctological diagnostics
Monika Popiel – s. 185-191
Defecography in contemporary coloproctological diagnostics
Defekografia we współczesnej diagnostyce koloproktologicznej
Monika Popiel – s. 185-191
Endometrioza okolicy odbytu i zwieraczy – epidemiologia, diagnostyka i leczenie
Endometriosis of the perianal region – epidemiology, diagnosis and treatment
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Siergiej – s. 192-197
Endometriosis of the perianal region – epidemiology, diagnosis and treatment
Endometrioza okolicy odbytu i zwieraczy – epidemiologia, diagnostyka i leczenie
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Siergiej – s. 192-197
Opisy przypadków
Case reports
Pierwotny rak gruczołowy jelita krętego powodujący niedrożność u 84-letniej kobiety – opis przypadku
Primary adenocarcinoma of the ileum causing obstruction in an 84-year-old patient – a case report
Krzysztof Łampika, Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski – s. 198-201
Primary adenocarcinoma of the ileum causing obstruction in an 84-year-old patient – a case report
Pierwotny rak gruczołowy jelita krętego powodujący niedrożność u 84-letniej kobiety – opis przypadku
Krzysztof Łampika, Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski – s. 198-201
Włosy zwierzęce jako rzadka przyczyna powstania torbieli pilonidalnej – opis przypadku
Animal hair as a rare cause of pilonidal sinus – a case report
Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski – s. 202-208
Animal hair as a rare cause of pilonidal sinus – a case report
Włosy zwierzęce jako rzadka przyczyna powstania torbieli pilonidalnej – opis przypadku
Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski – s. 202-208
Guz endometrialny przyczyną niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego – opis przypadku
Endometrial tumour as a cause of mechanical bowel obstruction – a case report
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 209-215
Endometrial tumour as a cause of mechanical bowel obstruction – a case report
Guz endometrialny przyczyną niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego – opis przypadku
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 209-215
Historia medycyny
History of medicine
Kolebka medycyny Zachodu
The cradle of Western medicine
Alberto Lluch – s. 216-225
The cradle of Western medicine
Kolebka medycyny Zachodu
Alberto Lluch – s. 216-225