Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2019

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 1
Editorial by the Editor-in-chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 2
Praca oryginalna
Original paper
Parametry zapalne w krwi obwodowej u chorych z rakiem jelita grubego
Peripheral blood inflammatory parameters in patients with colorectal cancer
Michał Nycz, Jakub Kropieniewicz, Kamil Suliga, Tomasz Zawadzki, Mieszko Norbert Opiłka, Zbigniew Lorenc – s. 5-11
Peripheral blood inflammatory parameters in patients with colorectal cancer
Parametry zapalne w krwi obwodowej u chorych z rakiem jelita grubego
Michał Nycz, Jakub Kropieniewicz, Kamil Suliga, Tomasz Zawadzki, Mieszko Norbert Opiłka, Zbigniew Lorenc – s. 5-11
Prace poglądowe
Review papers
Zastosowanie lasera półprzewodnikowego w leczeniu choroby hemoroidalnej. Laserowa hemoroidoplastyka (LHP) – opis metody
Diode laser technology in the treatment of hemorrhoid disease. Laser HemorrhoidoPlasty (LHP) – description of the method
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska, – s. 12-19
Diode laser technology in the treatment of hemorrhoid disease. Laser HemorrhoidoPlasty (LHP) – description of the method
Zastosowanie lasera półprzewodnikowego w leczeniu choroby hemoroidalnej. Laserowa hemoroidoplastyka (LHP) – opis metody
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska, – s. 12-19
Ropień odbytu – choroba błaha czy poważna?
Anal abscess – a trivial disease or a serious one?
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 20-27
Anal abscess – a trivial disease or a serious one?
Ropień odbytu – choroba błaha czy poważna?
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 20-27
Opis przypadku
Case report
Ciało obce powodujące rozwój przetoki odbytu – opis przypadku
A foreign body leading to anal fistula – case reports
Jakub Kropieniewicz, Marcin Adamiecki, Michał Nycz, Anita Owczarska, Zbigniew Lorenc – s. 28-31
A foreign body leading to anal fistula – case reports
Ciało obce powodujące rozwój przetoki odbytu – opis przypadku
Jakub Kropieniewicz, Marcin Adamiecki, Michał Nycz, Anita Owczarska, Zbigniew Lorenc – s. 28-31