Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 5/1999

Spis treści / Contents

Parametry białokrwinkowe we krwi pępowinowej donoszonych noworodków – na podstawie badań własnych
Leukocytic parameters in the umbilical blood of full-term neonates – on the basis of authors experience
Urszula Jędrasiak, Izabella Radomska, Małgorzata Kępińska
Zakażenia grzybicze w cukrzycy
The fungal infections in diabetes
Agnieszka Szypowska
Ropne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków
Bacterial meningitis in neonates
Zofia Rajtar-Leontiew, Zofia Konarska, Teresa Wernik
Gruźlica ucha u 2,5-miesięcznego niemowlęcia wrodzona czy nabyta?
Tuberculosis of the ear in 2,5 month old infant congenital or acquired?
Jerzy Ziołkowski, Anna Zawadzka-Krajewska, Krystyna Ceglecka-Tomaszewska, Maria Dobkowska
Kiła wrodzona
Congenital syphilis
Elżbieta Lipska, Zofia Konarska
Zapalenie stawu biodrowego u noworodków. Znaczenie diagnostyki i leczenie ostrej fazy stanu zapalnego
Septic coxitis during the neonatal period. Diagnosis and therapy carly stage osteitis and arthritis
Zofia Konarska, Piotr Kostrzewski, Jarosław Waligóra
Hiperbilirubinemia noworodków w materiale własnym Kliniki Patologii Noworodka
Pathologic jaundice of newborn – observations in Neonatal Clinic
Renata Dudek
Zapalenie alergiczne w drogach oddechowych
Allergic inflammation in respiratory tract
Marek Kulus, Wojciech Feleszko
Poszczepienne powikłania neurologiczne u dzieci
Neurologic events following immunizations in children
Krystyna Sidor, Andrea Horwath
Toksoplazmoza wrodzona i nabyta u dzieci – praca poglądowa
Congenital and acquired toxoplasmosis in children
Dorota Nichthauser-Chajęcka
Wrodzona rozedma płuc u dzieci
Congenital lobar emphysema in children
Wojciech Kubica
Wyniki ogólnopolskiego badania skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji preparatu Tilade Mint u dzieci z astmą oskrzelową
The resultas of polish multicenter study of efficacy, safety and tolerance of tilade mint in children with bronchial asthma
Jerzy Alkiewicz (koordynator badania)
Rozszczep wargi i/lub podniebienia – aktualne poglądy na etiopatogenezę i leczenie
Cleft lip/palate – the state of the art view at etiology and treatment
Maria Hortis-Dzierzbicka, Zofia Dudkiewicz